Bổ sung ngành nghề ưu đãi đầu tư

Bổ sung ngành nghề ưu đãi đầu tư
(GDVN) - Bổ sung ngành nghề khác được ưu đãi đầu tư: Hoạt động đầu tư kinh doanh theo quy định của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Làm luật – chuyên nghiệp hay nghiệp dư?

Làm luật – chuyên nghiệp hay nghiệp dư?
(GDVN) - Trên thế giới, làm luật chưa và sẽ không bao giờ là sân chơi nghiệp dư. Nếu chúng ta thiếu đội ngũ chuyên nghiệp thì việc tham khảo ý kiến chuyên gia quốc tế.

Giá vé máy bay đã giảm theo giá xăng

Giá vé máy bay đã giảm theo giá xăng
(GDVN) - Từ 1/10/2015, mức trần khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách nội địa sẽ giảm 4%, giá vé máy bay sẽ chia theo 5 nhóm dựa theo khoảng cách bay.

Minh bạch nguồn gốc sữa bột, ai có lợi?

Minh bạch nguồn gốc sữa bột, ai có lợi?
(GDVN) - Thị trường sữa đang nhiễu loạn thông tin chất lượng, do đó nếu làm tốt được vấn đề truy xuất nguồn gốc, cả doanh nghiệp và người tiêu dùng đều được hưởng lợi.