“Máu bị nhiễm khuẩn thì phải thay”

“Máu bị nhiễm khuẩn thì phải thay”
(GDVN) -"Những vấn đề tiêu cực trọng quản lý nhà nước đều xuất phát từ công tác cán bộ. Cán bộ cũng như máu trong huyết quản, nếu nhiễm khuẩn thì phải thay".