Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: "Muốn trò giỏi phải có thầy giỏi"

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: "Muốn trò giỏi phải có thầy giỏi"
Uy tín thương hiệu của một trường đại học chính là chất lượng đầu ra của sinh viên. Mà muốn có trò giỏi thì phải có thầy giỏi” - Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh nhấn mạnh quan điểm trên trong buổi đối thoại với CB, GV ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) ngày 19/9.