Bộ Giáo dục chỉ đạo khẩn về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

09/05/2021 17:28
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo, trường đại học về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các Sở Giáo dục và Đào tạo; các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm, trường trung cấp sư phạm về việc tăng cường thực hiện biện pháp phòng, chống Covid-19.

Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các Giám đốc các Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nội dung như:

Một là, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, hướng dẫn của Bộ Y tế và các văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như của chính quyền địa phương; tuyệt đối không hoang mang nhưng cũng không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Ảnh minh họa: Thùy Linh

Hai là, nâng cao ý thức trách nhiệm cá nhân, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương để nắm chắc tình hình, chủ động xây dựng kế hoạch, kịch bản, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh có thể xảy ra trong trường học; kích hoạt hệ thống phòng dịch, trang thiết bị phòng dịch trong nhà trường; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn, phạm vi quản lý; xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm các yêu cầu phòng, chống dịch.

Ba là, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý, nhân viên, nhà giáo, người học và cha mẹ học sinh về các biện pháp phòng, chống dịch.

Bốn là, thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế. Thực hiện theo dõi sức khỏe, đo thân nhiệt, khử khuẩn, vệ sinh trường, lớp học, nhà vệ sinh theo quy định.

Năm là, điều chỉnh kế hoạch giáo dục nhà trường, kế hoạch dạy học, tổ chức kiểm tra, đánh giá phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho học sinh, viên, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

Thùy Linh