Bộ Giáo dục công bố đáp án 6 môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013

04/06/2013 19:00
Nguồn Bộ GD&ĐT
(GDVN) - Bộ GD&ĐT chính thức công bố đáp án các môn thi tốt nghiệp THPT năm 2013. Báo Giáo dục Việt Nam gửi tới thí sinh thông tin mới nhất.

Đáp án môn Ngữ Văn (THPT) xem tại đây.

Đáp án môn Ngữ Văn (GDTX) tại đây. 

Đáp án môn Hóa học (THPT)xem tại đây.

Đáp án môn Hóa học (GDTX) xem tại đây.

Đáp án môn Địa lí (THPT) xem tại đây.

Đáp án môn Địa lí (GDTX) xem tại đây.

Đáp án môn Sinh học (THPT) xem tại đây.

Đáp án môn Sinh học (GDTX) xem tại đây.

Đáp án môn Toán (THPT) xem tại đây.

Đáp án môn Toán (GDTX) xem tại đây.

Đáp án môn Vật lí (THPT) xem tại đây.

Đáp án môn Vật lí (GDTX) xem tại đây.

Tiếng Anh (Chương trình chuẩn nâng cao) xem tại đây.

Tiếng Anh (Hệ 3 năm) xem tại đây.

Tiếng Trung xem tại đây.

Tiếng Nga (Chương trình chuẩn và nâng cao) xem tại đây.

Tiếng Nga (Hệ 3 năm) xem tại đây.

Tiếng Đức xem tại đây.

Tiếng Pháp (Chương trình chuẩn và nâng cao) xem tại đây.

Tiếng Pháp (Hệ 3 năm) xem tại đây.

Nguồn Bộ GD&ĐT