Bạn có muốn 'tự xử' tóc mái của mình?

16/01/2013 19:00 Nguồn Youtube
(GDVN) - Tóc mái rất nhanh dài chính vì vậy bạn có thể học 'lỏm' những mẹo cắt tóc tại nhà dưới đây để luôn điều chỉnh được kiểu tóc của mình.
Nguồn Youtube