Sao nữ Hollywood da xấu tệ hại

29/07/2012 17:58 Theo 2sao
Bỏ ra không ít tiền của để trang điểm và dưỡng da nhưng cũng có lúc nhiều ngôi sao nữ Hollywood lộ làn da xấu tệ hại.
Victoria Beckham
Paris Hilton
Nicole Richie
Madonna
Lindsay Lohan
Britney Spears
Kim Kardashian
Kelly Osbourne
Kelly Clarkson
Cameron Diaz
Gwyneth Paltrow
Theo 2sao