CĐ Đắk Lắk chậm báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số

08/08/2023 06:27
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Văn bản của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đắk Lắk nhấn mạnh, đơn vị nào chậm trễ, lãnh đạo đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định.

Theo thông tin phóng viên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có được, mới đây Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk đã có văn bản gửi đến Trường Cao đẳng Đắk Lắk về việc yêu cầu thống kê, báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số từ tháng 1/2018 đến cuối tháng 6/2023 (lần thứ 2).

Trường Cao đẳng Đắk Lắk là tên gọi mới sau khi thực hiện việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk và đổi tên theo Quyết định số 1094/QĐ-BLĐTBXH của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, văn bản này nêu rõ, ngày 07/7/2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã ban hành Công văn số 1723/SLĐTBXH-LĐVLGDNN về việc thống kê, báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số từ tháng 01/2018 đến cuối tháng 6/2023.

Trường Cao đẳng Đắk Lắk là tên gọi mới sau khi thực hiện việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Trường Cao đẳng Đắk Lắk là tên gọi mới sau khi thực hiện việc sáp nhập Trường Cao đẳng Công nghệ Tây Nguyên vào Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Qua đó, Sở này đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố thống kê, báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 11/7/2023 để tổng hợp gửi Công an tỉnh Đắk Lắk.

Tuy nhiên, đến ngày 14/7/2023 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ mới nhận được báo cáo của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên các huyện: Buôn Đôn, Lắk, Krông Búk, Ea Súp và các đơn vị: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp DamSan; Trung tâm giáo dục nghề nghiệp và sát hạch lái xe Đắk Lắk; Trường Trung cấp Tây Nguyên; Trường Trung cấp Trường Sơn; các đơn vị còn lại chưa có báo cáo.

Văn bản nói trên cho biết, đến nay đã quá thời hạn theo đề nghị của Công an tỉnh Đắk Lắk, do đó, đề nghị các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương gửi báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 18/7/2023.

Qua đó Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk nhấn mạnh, riêng 4 đơn vị là Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện: Buôn Đôn, Lắk, Krông Búk, Ea Súp, đề nghị kiểm tra, bổ sung đầy đủ những thông tin, số liệu báo cáo còn thiếu.

Những đơn vị nào không thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động người dân tộc thiểu số, đề nghị báo cáo, trao đổi để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này được biết và tổng hợp. Đơn vị nào chậm trễ, lãnh đạo đơn vị phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo quy định.

Trước đó, Sở này đã có văn bản số 1723/SLĐTBXH-LĐVLGDNN do Phó Giám đốc Nguyễn Quang Thuân ký ngày 7/7/2023 về việc "thống kê, báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số từ tháng 01/2018 đến cuối tháng 6/2023".

Theo đó, Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Đắk Lắk yêu cầu:

1. Đối với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố và cơ sở giáo dục nghề nghiệp có tham gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ đào tạo nghề cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an phải:

Thống kê, báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số (chỉ thống kê đối tượng người dân tộc thiểu số) từ tháng 01/2018 đến cuối tháng 6/2023 theo từng năm, theo lớp, từng nghề, từng chính sách hỗ trợ cụ thể.

Từ tháng 01/2018 đến ngày 31/12/2020: Đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg ngày 27/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ (bao gồm vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh, ngân sách cấp huyện bố trí).

Năm 2021: Đào tạo nghề cho lao động theo Quyết định số 46/2015/QĐTTg, ngày 28/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ (từ nguồn vốn ngân sách cấp huyện bố trí).

Năm 2022 và đến hết tháng 6/2023: Đào tạo nghề cho lao động theo 3 Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025 (bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia và vốn ngân sách cấp huyện bố trí).

Hỗ trợ đào tạo nghề cho Thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an theo Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ, từ tháng 01/2018 đến hết tháng 6/2023.

Một phần danh sách các đơn vị được yêu cầu phải thống kê, báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số từ tháng 01/2018 đến cuối tháng 6/2023 (lần thứ 2). Ảnh: CTV

Một phần danh sách các đơn vị được yêu cầu phải thống kê, báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số từ tháng 01/2018 đến cuối tháng 6/2023 (lần thứ 2). Ảnh: CTV

2. Đối với các trường cao đẳng, trung cấp thực hiện hỗ trợ miễn giảm học phí; chính sách nội trú cho học sinh, sinh viên; chính sách học bổng khuyến khích đối với học sinh, sinh viên; chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số phải:

Thống kê, báo cáo kết quả hỗ trợ cho học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số từ năm học 2018-2019 đến năm học 2022-2023 (chỉ thống kê đối tượng người dân tộc thiểu số) theo từng năm, theo lớp, từng chương trình, chính sách hỗ trợ cụ thể.

Miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.

Miễn, giảm học phí theo Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ.

Chính sách nội trú theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

Chính sách học bổng khuyến khích đối với học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo Nghị định số 84/2020/NĐ-CP ngày 17/7/2020 của Chính phủ.

Chính sách trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số học tại các trường đào tạo công lập theo Quyết định số 194/2001/QĐTTg ngày 21/12/2001 của Thủ tướng Chính phủ.

Được biết, ngoài Trường Cao đẳng Đắk Lắk còn có 26 đơn vị khác cũng được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh này yêu cầu phải thống kê, báo cáo kết quả hỗ trợ đào tạo nghề cho người dân tộc thiểu số từ tháng 01/2018 đến cuối tháng 6/2023 trong văn bản phát đi lần thứ 2 này.

Cụ thể, gồm các trường: Cao đẳng Y tế Đắk Lắk, Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Đắk Lắk, Cao đẳng Bách khoa Tây Nguyên, Cao đẳng Công thương Việt Nam, Cao đẳng FPT Polytechnic và Trường Trung cấp Bình Minh.

Bên cạnh đó là các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện gồm: huyện Ea Kar, huyện Krông Ana, huyện EaHleo, huyện Krông Năng, huyện Cư M'gar, huyện Cư Kuin, huyện M'Đrắk, huyện Krông Pắc, huyện Krông Bông, thị xã Buôn Hồ và thành phố Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, một số đơn vị khác trên địa bàn cũng được nhắc tên trong danh sách gồm các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp: Tây Nguyên, Thành Luân, Bảo An, Vina Sme Tây Nguyên, Việt Mỹ, Việt Nhật, Đào tạo lái xe Nam Việt và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và hỗ trợ nông dân tỉnh Đắk Lắk.

Trung Dũng