Chế độ, thù lao coi thi, chấm thi vào lớp 10, mỗi nơi một kiểu

05/06/2019 09:07
Sông Trà
(GDVN) - Tính chất của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gần như giống nhau nhưng ở mỗi địa phương lại có cách tính thù lao coi thi, chấm thi rất khác nhau.

Chế độ thù lao dành cho cán bộ, thầy cô giáo và nhân viên tham gia công tác coi thi, chấm thi vào lớp 10 được thực hiện theo Quyết định của từng Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố.

Thù lao coi thi được theo ngày, có ba mức từ cao đến thấp dành cho lãnh đạo, giám thi và nhân viên phục vụ. Thù lao chấm thi được quy ra từ số tiền trên mỗi bài, tổng số bài.

Tính chất của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 gần như giống nhau nhưng ở mỗi địa phương lại có cách tính thù lao rất khác nhau.

Chế độ, thù lao coi thi, chấm thi vào lớp 10, mỗi nơi một kiểu ảnh 1
Chế độ thù lao coi thi, chấm thi vào lớp 10 ở mỗi địa phương lại có cách tính rất khác nhau. (Ảnh minh họa: TTXVN)

Coi thi vào lớp 10 ở tỉnh Quảng Ngãi được tính ba ngày (trong đó có ngày họp) mỗi ngày giám thị được tính 170.000 đồng, chức danh chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng coi thi, mỗi ngày được tính 210.000- 200.000 đồng (Theo quyết định số 12 của UBND tỉnh năm 2013).

Song, coi thi vào lớp 10 ở một số tỉnh khác, qua trao đổi với đồng nghiệp, bạn bè thì lại không được như mức của Quảng Ngãi, có nơi mỗi ngày coi thi, giám thị chỉ được tính 100.000- 120.000 đồng. 

Chấm thi vào lớp 10 cũng tương tự như vậy, một đồng nghiệp ở tỉnh An Giang cho biết, chấm thi vất vả, cực nhọc cả tuần, hơn tuần mà mỗi ngày chỉ tính có 100.000 đồng với mức 4000 đồng/ bài.

Trong khi đó, giám khảo chấm thi vào lớp ở Quảng Ngãi, khoảng 4-5 ngày chấm, họ nhận được trên 1 triệu đồng, trung bình mỗi ngày 200.000 đồng.

Thù lao chấm thi dựa trên bài, tổng số bài, chủ yếu dành cho các giám khảo chấm vì công sức và trách nhiệm của họ rất lớn.  

Tuy nhiên, một số nơi lại “chia năm xẻ bảy” gói thù lao ấy cho các bộ phận có liên quan như lãnh đạo, thư ký, làm phách…thậm chí các bộ phận đó còn nhận nhiều tiền hơn cả giám khảo chấm thi.

Lâu nay, các địa phương hay đổ đồng trong các tính tiền thù lao các môn, bài thi, tức là bài thi môn nào cũng đều giống nhau, là thiếu hợp lý.

Chấm thi vào lớp 10, không để tuỳ tiện và sai sót

Bởi lẽ, thời gian làm bài các môn thi không giống nhau, môn Ngữ văn, Toán thời gian làm bài 120 phút,  môn Tiếng Anh, Lịch sử, Địa lý thời gian làm bài 60 phút hoặc 90 phút.

Thời gian làm bài dài hơn, đồng nghĩa với việc chấm thi sẽ lâu hơn, vất vả hơn. Giám khảo chấm môn thi có thời gian dài hơn được mức thù lao cao hơn giám khảo chấm môn thi có thời gian ngắn hơn thì mới đúng. 

Theo tôi, tính chất công việc coi thi, chấm thi ở kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở các địa phương là như nhau thì mọi địa phương cần phải đồng bộ, thống nhất về các mức thù lao đối với cán bộ, giáo viên và nhân viên tham gia.

Ưu tiên cao cho giám thị coi, giám khảo chấm thi- làm nhiệm vụ trực tiếp vì họ gánh vác trách nhiệm rất lớn.

Đừng nghĩ cán bộ, giáo viên và nhân viên đã hưởng lương ngân sách rồi thì chi trả tiền thù lao coi thi, chấm thi sao cũng được.

Phải nhận thấy được tính chất công việc đặc thù, đi đôi nghĩa vụ là quyền lợi chính đáng.                  

Sông Trà