Chỉ có một sự thật duy nhất, FLC tự nhận nợ và chưa trả tiền cho Hòa Bình

11/10/2019 07:37
Trần Phương
(GDVN) - Tại phiên tòa, đại diện Tập đoàn Hòa Bình cũng đã nhiều lần khẳng định là những gì báo đăng hoàn toàn chính xác, đúng sự thật.

Trong các bài viết Thẩm phán Tòa án quận Cầu Giấy đánh giá chứng cứ chưa đầy đủ và thiếu khách quan; Tập đoàn FLC tự công bố nợ Tập đoàn Hòa Bình 213 tỷ đồng, đến nay vẫn chưa trả; Nói thẳng với 6 luật sư của FLC, "chây ì nghĩa là nợ mà không chịu trả", Thưa Tòa Cầu Giấy, tôn chỉ mục đích tối thượng của báo chí phải là sự thật”, chúng tôi đã nêu các căn cứ quan trọng chứng minh "Doanh nghiệp tố FLC chây ì nợ hàng trăm tỷ đồng" là hoàn toàn đúng sự thật.

Cần phải nhắc lại rằng tại Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, đại diện được ủy quyền của Tập đoàn FLC tại Tòa là ông Đặng Nhật Minh đã nói: “Thưa hội đồng xét xử, chúng tôi xác định là không có nợ Công ty Hòa Bình”.

Sau đó, Tòa hỏi đại diện Tập đoàn FLC là tại sao có công văn xác nhận nợ 213 tỷ đồng?

Đại diện FLC cho biết, xác nhận công nợ các bên cung cấp cho tòa được thực hiện theo quy định của kiểm toán, kế toán lập trích một khoản có thể phải trả cho Công ty Hòa Bình để thực hiện việc đó.

Đại diện Tập đoàn Hòa Bình - ông Phạm Văn Anh xác nhận tại Tòa là: Từ năm 2015 đến 2018, Công ty Hòa Bình rất nhiều lần yêu cầu Tập đoàn FLC trả nợ, nhưng không được thanh toán.

Ông Phạm Văn Anh nhấn mạnh: Liên quan đến khoản nợ Công ty Hòa Bình phản ánh đến báo chí có nội dung mà Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã đăng là 2 khoản nợ phát sinh từ hợp đồng số 18 và 57.

Báo đã đăng chính xác và đúng sự thật.

Chỉ có một sự thật duy nhất, FLC tự nhận nợ và chưa trả tiền cho Hòa Bình   ảnh 1
Thư xác nhận công nợ phải trả do chính Tập đoàn FLC gửi tới Tập đoàn Hòa Bình đề nghị xác nhận số tiền doanh nghiệp này phải trả là 213 tỷ đồng. Đây là một trong bằng chứng quan trọng được công khai tại phiên tòa, nhưng không được Tòa xem xét đến. Trong quá trình thực hiện bài viết, tác giả cũng đã liên hệ với lãnh đạo Tập đoàn FLC đề nghị trả lời về phản ánh của Tập đoàn Hòa Bình, nhưng phía Tập đoàn FLC tiếp nhận thông tin và không trả lời.
Chỉ có một sự thật duy nhất, FLC tự nhận nợ và chưa trả tiền cho Hòa Bình   ảnh 2
Chỉ có một sự thật duy nhất, FLC tự nhận nợ và chưa trả tiền cho Hòa Bình   ảnh 3
Báo cáo tài chính 2017 của Tập đoàn FLC công bố cũng đã xác nhận nợ phải trả Tập đoàn Hòa Bình 213 tỷ đồng.

Vào năm 2014, Công ty Hòa Bình và Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đã ký kết 2 hợp đồng để thi công xây dựng: Hợp đồng số 57/2014 HĐTC/FLC-HBC và Hợp đồng số 18/2014 HĐTC/FLC-HBC để thực hiện hạng mục xây dựng: Khu fusion và khu Alacarte của dự án; Khu đô thị sinh thái FLC Sầm Sơn do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư tại Thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Công ty Hòa Bình thực hiện hợp đồng này từ năm 2014 kết thúc cuối năm 2015 và hiện công trình này đã được Tập đoàn FLC đưa vào sử dụng từ năm 2015.

Sau đó, chính Tập đoàn FLC đã ghi nhận trong báo cáo tài chính của mình, công bố công khai đại chúng vào năm 2016, 2017 tổng số là 213. 150. 684.628 VNĐ chưa trả cho Công ty Hòa Bình.

Đến tháng 2/2018, Tập đoàn FLC có gửi cho Công ty Hòa Bình thư xác nhận khoản nợ  này và cho đến nay, toàn bộ khoản nợ này cũng chưa được Tập đoàn FLC thanh toán cho Hòa Bình.

Chỉ có một sự thật duy nhất, FLC tự nhận nợ và chưa trả tiền cho Hòa Bình   ảnh 4
Thưa Tòa Cầu Giấy, tôn chỉ mục đích tối thượng của báo chí phải là sự thật

Trong thư cũng đã nêu rất rõ: “Do yêu cầu của kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, chúng tôi đề nghị ông/bà vui lòng xác nhận số dư nợ phải trả của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC cho quý công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2017 là:  213.150.684.628 VNĐ…”

Những lời này đã chứng minh việc Công ty cổ phần Tập đoàn FLC có nợ phải trả đối với Công ty Cổ Phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình.

Đó là sự thật

Trao đổi với Báo điện tử Giáo dục Việt Nam, Luật sư Nguyễn Minh Long (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), Giám đốc công ty Luật Dragon cho biết: “Trước hết, Quyền phán quyết là của thẩm phán, của hội đồng xét xử.

Tuy nhiên, vấn đề nếu vin vào việc tôn chỉ mục đích của Báo thì không chính xác bởi đó là ngạch dọc của các cơ quan quản lý, ở đây là Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Bản chất sự việc thì kiện cái gì thì tòa xử cái đó. Nếu Công ty cổ phần Tập đoàn FLC kiện Báo điện tử Giáo dục Việt Nam đưa tin sai sự thật về công ty này thì Tòa xử việc này.

Nói về thư xác nhận nợ của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC đối với công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình, Luật sư long cho rằng, việc gửi thư gửi thư xác nhận công nợ là một thủ tục quan trọng để kiểm toán viên thu thập bằng chứng về sự hiện hữu của khoản mục này.

Nghĩa là, hoạt động này giúp cho kiểm toán viên và doanh nghiệp kiểm toán có thể thu thập đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp trong quá trình kiểm toán tại các đơn vị.

Đây có  thể coi là chứng cứ xác nhận việc có nợ giữa hai đơn vị”.

Sự tồn tại của thư xác nhận nợ ngày 8 tháng 2 năm 2018 của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC là sự thật và việc chưa trả nợ này đã được đại diện của công ty cổ phần tập đoàn Hòa Bình xác nhận đó là những sự thật duy nhất và khách quan nhất.

Tại phiên tòa, đại diện Tập đoàn Hòa Bình cũng đã nhiều lần khẳng định tại phiên xét xử là những gì báo đăng hoàn toàn chính xác, đúng sự thật.

Như vậy, ông Nguyễn Văn Lương – Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa tuyên đọc bản án đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Tập đoàn FLC và cho rằng Bài viết "Doanh nghiệp tố FLC chây ì nợ hàng trăm tỷ đồng" là không tôn trọng sự thật.

Khoản 3 điều 102 Hiến pháp năm 2013 quy định:

Tòa án nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trần Phương