Chỉ tiêu, học phí các trường khối ngành kinh tế năm 2020

21/06/2020 05:56
Tùng Dương
GDVN- Các trường kinh tế trong cả nước đều có chỉ tiêu khá cao năm học 2020 - 2021. Mức học phí từ khoảng từ 40 triệu đồng tới hàng trăm triệu đồng cho khóa học 4 năm.

Các trường kinh tế trong cả nước đều có chỉ tiêu khá cao năm học 2020 - 2021. Mức học phí từ khoảng từ 40 triệu đồng tới hàng trăm triệu đồng cho khóa học bốn năm.

Chỉ tiêu, học phí các trường khối ngành kinh tế năm 2020 ảnh 1

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương