Diễn đàn du học Pháp 2012 lần thứ 7.

 Diễn đàn du học Pháp 2012 lần thứ 7.
(GDVN) - Diễn đàn du học Pháp lần thứ 7, sẽ mang đến một cái nhìn toàn cảnh về du học Pháp từ góc nhìn của các du học sinh Việt Nam đang học tập tại Pháp.