Hà Nội: Đốt lửa tránh rét trên phố

Hà Nội: Đốt lửa tránh rét trên phố
Trong cái lạnh 10 độ C cùng mưa phùn tại Hà Nội, đã xuất hiện những đống lửa trên hè phố. Còn người lao động vẫn cần mẫn làm việc trong giá rét.