Một số chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2013

Một số chính sách có hiệu lực thi hành từ tháng 11/2013
Trong tháng 11, sẽ có một số chính sách, quy định có hiệu lực như triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử, thực hiện bình ổn giá sữa, quy định mới về mức phạt vi phạm hành chính về giá, phí, lệ phí, hóa đơn...