Môn Lịch sử long đong, vì đâu nên nỗi?

Môn Lịch sử long đong, vì đâu nên nỗi?
GDVN- Dự thảo Chương trình tổng thể từng ghép Lịch sử với 2 phân môn khác là Đạo đức – Công dân và Quốc phòng – An ninh thành môn bắt buộc Công dân với Tổ quốc.

Các lãnh đạo ơi, lớp vẫn còn đông lắm!

Các lãnh đạo ơi, lớp vẫn còn đông lắm!
(GDVN) - Chúng ta giải quyết vấn đề sĩ số không chỉ vì người học mà còn phải vì giáo viên. Phải biết thương giáo viên. Họ dạy để sống chứ đâu phải dạy để… chết”.

Nhà giáo Phạm Toàn: Cải cách phải giản dị!

Nhà giáo Phạm Toàn: Cải cách phải giản dị!
(GDVN) - Cải cách phải giản dị, nếu đi vào được cốt lõi: nhóm Cánh Buồm chúng tôi thấy chân dung người học bậc phổ thông muôn đời muôn kiếp chỉ là "con người biết học"