Tây tích hợp, ta ghép môn

Tây tích hợp, ta ghép môn
(GDVN) - Nếu như các nước tác giả Nguyễn Thị Thanh Thúy nêu ra họ có một môn Khoa học, thì các nhà biên soạn của ta đang tìm cách ghép 2, 3 môn vào 1 sách.

Môn Triết học, nghĩ phận con Sen

Môn Triết học, nghĩ phận con Sen
(GDVN) - Chỗ nào cũng thấy người ta dùng đến môn Nghĩ, ấy thế mà Triết học lúc nào cũng chỉ tự nhận mình là “con sen”.

Trải nghiệm sáng tạo và Người thầy

Trải nghiệm sáng tạo và Người thầy
(GDVN) - Trong hoạt động định hướng phát triển sáng tạo, cha mẹ và người thầy, đặc biệt khi trẻ đã đến lớp học, thầy giáo đóng vai trò quan trọng nhất.