Phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO2

Phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO2
GDVN- Thời điểm thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) của EVNGENCO2 không muộn hơn ngày 17/2/2021 mà không phải tổ chức xác định lại giá trị doanh nghiệp.