Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế

Bổ sung trường hợp tinh giản biên chế
(GDVN) - Chính phủ ban hành Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế.

Đồng ý và sự im lặng

Đồng ý và sự im lặng
(GDVN) - Hiểu đúng và biết cách im lặng thích hợp có thể sẽ giúp chúng ta đạt hạnh phúc lâu bền! Nghệ thuật im lặng là thứ con người hiện đại nên học và thực hành.