Kinh phí trợ cấp thâm niên có thực sự là... thâm niên?

Kinh phí trợ cấp thâm niên có thực sự là... thâm niên?
(GDVN) - Ngay sau khi Bộ GD&ĐT đưa ra Dự thảo Quyết định quy định chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu, nhiều ý kiến cho rằng, với số tiền dự kiến 565 tỷ trợ cấp chỉ như muối bỏ biển.