Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân: “Tham nhũng quyền lực đang là mối lo lớn nhất”

04/02/2021 07:19
Cao Kim Anh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đặt niềm tin đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp tục xử lý nghiêm khắc với những cán bộ lạm quyền, tham nhũng.

Sáng 1/2, sau hơn 7 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần “Đoàn kết – Dân chủ - Kỷ cương – Sáng tạo – Phát triển”, với ý thức trách nhiệm cao trước Đảng, nhân dân và đất nước, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công tốt đẹp và bế mạc sớm hơn 2 ngày so với kế hoạch đề ra.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nêu rõ: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa”.

Trong những năm qua, để đưa “đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”, vai trò của người đứng đầu, người lãnh đạo Đảng rất quan trọng. Vì thế tại Hội nghị thứ nhất Ban chấp hành Trung ương khoá XIII, đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tín nhiệm tái đắc cử vị trí Tổng Bí thư khoá XIII.

Trao đổi với Tạp chí Điện tử Giáo dục Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân, nhận định: “Đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã giữ cương vị Tổng Bí thư qua ba kỳ đại hội liên tiếp. Hai lần đồng chí tái cử đều trong hoàn cảnh rất đặc biệt vì đấy là con người đặc biệt, có tố chất đặc biệt cho nên Đại hội đã có những quy định đặc biệt dành cho đồng chí.

Có thể nói việc xuất hiện vai trò cá nhân của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng rất quan trọng, như một người cầm lái vững vàng xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh, muốn vậy phải “đốt lò” chống tham nhũng mặc dù vô cùng gian khó, vô cùng phức tạp.

Trước khi công cuộc “đốt lò” nóng lên thì tâm trạng xã hội, niềm tin của nhân dân đối với Đảng, đối với nhà nước đã suy giảm khá đáng kể.

Sau khi “lò” nóng lên, niềm tin của nhân dân vào Đảng cầm quyền, vào hệ thống chính trị, vào bộ máy nhà nước, đặc biệt nhiều tình cảm của các cá nhân khắp miền đất nước dành cho Tổng Bí thư đã hồi phục rất nhanh. Điều này chứng tỏ nhu cầu bức thiết hiện nay làm trong sạch Đảng, bộ máy nhà nước chính là phải tiếp tục tập trung chống tham nhũng”.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã có rất nhiều phát biểu thẳng thắn về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: Cao Kim Anh.

Đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân đã có rất nhiều phát biểu thẳng thắn về tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Ảnh: Cao Kim Anh.

Đại biểu Lê Thanh Vân bày tỏ, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã thể hiện rõ ràng, thành công vai trò của mình trong quá trình lãnh đạo hai nhiệm kỳ vừa qua, đưa đất nước sang một trang mới, phát triển kinh tế, xã hội, đời sống nhân dân được cải thiện, củng cố niềm tin sâu sắc vào Đảng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lãnh đạo Trung ương kiên quyết xử lý những cán bộ tham nhũng, cố ý làm trái gây thiệt hại cho nhà nước.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, “lò” chưa ngừng cháy, “củi khô”, “củi ướt”, “củi vừa vừa” đều được cho vào “lò” nếu phát hiện sai phạm, tham nhũng. Vì vậy, nhân dân trông chờ, gửi gắm, tin tưởng những lần “đốt lò” của Tổng Bí thư.

Trong báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội XIII của Đảng, tổng kết nhiệm kỳ và nhìn lại 35 năm đổi mới đã khẳng định: “Công tác kiểm tra, giám sát và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực được triển khai quyết liệt, bài bản, đi vào chiều sâu, có bước đột phá và đạt những kết quả cụ thể, rõ rệt.

Nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng được phát hiện, điều tra, khởi tố, xét xử nghiêm minh, tạo sức răn đe, cảnh tỉnh, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hoan nghênh, đánh giá cao và đồng tình ủng hộ.

Tình trạng tham nhũng, tiêu cực, suy thoái, "tự diễn biến," "tự chuyển hóa" trong Đảng và hệ thống chính trị từng bước được kiềm chế, ngăn chặn”.

Cũng theo Đại biểu Lê Thanh Vân, nhìn nhận kết quả đạt được những năm qua, ở nhiệm kỳ khóa XII của Đảng cho thấy, điều mà xã hội, nhân dân quan tâm hiện nay là những nội dung thiết yếu nhất của tham nhũng, đó chính là tham nhũng quyền lực.

Ông Vân phân tích: “Thứ nhất là tham nhũng quyền lực bây giờ là mối lo được quan tâm nhất, là vấn đề phải tập trung xử lý mạnh nhất. Tham nhũng quyền lực dẫn đến hệ quả đó là bố trí nhân sự theo cánh hầu, theo lợi ích nhóm và sự thoán đoạt phân quyền để sử dụng vào mục đích riêng.

Thứ hai là tham nhũng về kinh tế. Với sự gian manh, xảo trá của những cán bộ cậy chức, cậy quyền, biến của công thành của tư, gây thiệt hại rất lớn về kinh tế đối với nhân dân, với nhà nước.

"Vinh dự bao giờ cũng đi đôi trách nhiệm. Vinh dự càng cao thì trách nhiệm càng lớn, nhất là nhiệm vụ trong giai đoạn tới với rất nhiều thuận lợi, thời cơ nhưng cũng có muôn vàn khó khăn thử thách, có những điều không lường trước được", Tổng bí thư chia sẻ khi thay mặt Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ra mắt Đại hội.

Thứ ba là tham nhũng chính sách. Tham nhũng này xuất phát từ tham nhũng quyền lực mà ra, để đề xuất, trực tiếp ban hành, những chính sách có lợi cho lợi ích nhóm, làm thiệt hại từ thể chế đối với lợi ích của nhân dân, của nhà nước.

Ba nội dung quan trọng này đều liên quan đến công tác cán bộ. Vì thế, sự trừng phạt của kỷ luật Đảng, của pháp luật đối với nhân sự từ cấp cao đến cấp thấp trong nhiệm kỳ vừa qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo rất nghiêm khắc về công tác nhân sự”.

Trong diễn văn tại phiên bế mạc Đại hội XIII của Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước quyết tâm thực hiện bằng được những mục tiêu đã nêu rõ trong Báo cáo chính trị, trong đó có: “Đảng phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo, cầm quyền trong hoạch định và thực hiện đường lối, chính sách phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu hướng phát triển của thời đại.

Kịp thời thể chế, cụ thể hoá, triển khai thực hiện đúng đắn, hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, khắc phục sự yếu kém trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Nâng cao lập trường, bản lĩnh chính trị, trình độ, trí tuệ, tính chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược. Giữ vững bản chất giai cấp công nhân của Đảng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc, cơ chế, quy định của Đảng, thực hành dân chủ gắn liền với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng”.

Trong sự kỳ vọng lớn lao của nhân dân trước Ban Chấp hành Trung ương mới dưới sự chèo lái của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại biểu Lê Thanh Vân kỳ vọng: “Tham nhũng là mối lo của toàn xã hội, của toàn Đảng, toàn hệ thống chính trị. Đó cũng là nguyên nhân lý giải vì sao đồng chí Nguyễn Phú Trọng liên tiếp được Đảng đề xuất tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư, là lãnh đạo tốt được tổ chức tín nhiệm, được nhân dân rất ủng hộ.

Với sự tín nhiệm của đất nước, tôi mong rằng Ban Chấp hành Trung ương mới, đặc biệt là người đứng đầu sẽ hoàn thành những mục tiêu đã đặt ra, ổn định kinh tế, xã hội, đưa đất nước phát triển, dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Cao Kim Anh