Hơn 2.000 vị trí việc làm cho sinh viên

Hơn 2.000 vị trí việc làm cho sinh viên
GDVN- Hàng ngàn sinh viên đã có cơ hội tìm kiếm việc làm tại các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng đóng trên địa bàn miền Trung - Tây Nguyên.

9x sáng chế mô hình nhận diện cảm xúc

 9x sáng chế mô hình nhận diện cảm xúc
(GDVN) - “Thiết kế mô hình nhận diện cảm xúc, tôi muốn góp phần đưa ra những cảnh báo để giúp giảm thiểu các tai nạn, có thể ứng dụng trong sản xuất ô tô”.