Đại học Nguyễn Hoàng có nhiều thuận lợi khác biệt so với hệ thống đại học khác

04/05/2022 06:52
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, Đại học Nguyễn Hoàng mới được hình thành phải đảm đương được 3 trụ cột chính là đội ngũ giảng dạy, chương trình đào tạo, tài chính.

Như Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã ký văn bản 941/UBND-VX, về báo kết quả thực hiện Nghị định 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

Trong văn bản này có nội dung: Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ chủ trương liên kết 4 trường đại học gồm: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu thành Đại học Nguyễn Hoàng.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình 223/TTr-BGDĐT ngày 11/3/2021 trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định việc liên kết các trường đại học thành Đại học Nguyễn Hoàng.

Hiện nay cả 4 trường đại học nói trên đều thuộc quyền sở hữu của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG).

Nói về vấn đề này, chia sẻ với Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa – nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thầy hoàn toàn đồng tình với việc hình thành Đại học NHG trên cơ sở liên kết 4 trường đại học là thành viên trong hệ thống của NHG lại với nhau.

Thầy Nguyễn Đức Nghĩa giải thích: Các quy định trong Luật Giáo dục đại học sửa đổi đã quy định rất rõ sự thống nhất, hợp nhất của các trường đại học hình thành cơ cấu của đại học.

"Nếu gia tăng, phát huy được sức mạnh của hệ thống các trường đại học thành viên lên thì đó là điều hoàn toàn rất tốt" - Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa khẳng định.

Chia sẻ về cách thức hình thành một đại học, thầy Nghĩa cho hay, hiện có 2 cách để hình thành một đại học. Một là đại học hình thành từ trường đại học, hai là đại học hình thành từ việc liên kết nhiều trường đại học lại với nhau.

Nói cụ thể hơn về vấn đề này, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa cho biết, một trường đại học muốn thành đại học cần ít nhất có 10 ngành đào tạo trở lên, còn nếu như muốn liên kết nhiều trường đại học lại với nhau thành đại học thì về mặt quy định học thuật phải có tối thiểu từ 3 trường đại học, từ 15.000 sinh viên trở lên, như Tập đoàn NHG hiện nay.

Hiện có nhiều cơ sở giáo dục đại học đủ điều kiện hình thành đại học.

“Theo tôi được biết, hiện đã có đề án hình thành Đại học Kinh tế từ các khoa của Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay. Như vậy hiện nay có việc hình thành đại học từ Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, mô hình của NHG là một đại học từ nhiều trường đại học thành viên” – tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa nói tiếp.

Việc hình thành một đại học hình thành từ một trường đại học lớn, hay là liên kết giữa các trường đại học thành viên lại với nhau thì có 3 vấn đề mấu chốt, trụ cột mà đại học mới hình thành phải đảm đương được.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: tienphong.vn)

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa - nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: tienphong.vn)

Theo Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa, đó là đội ngũ giảng dạy, về mặt học thuật (chương trình đào tạo), tài chính – quản trị.

Nguyên Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, thực chất thì việc hình thành một đại học không phải mang tính chất cộng các trường lại với nhau.

Dù một trường đại học hay nhiều trường đại học liên kết lại với nhau, thì sau khi hình thành đại học mới phải mạnh mẽ hơn tất cả các mặt đối với trường cũ.

Những vấn đề mấu chốt, trụ cột thì trong Luật và các Nghị định hướng dẫn, thi hành không thể nói chi tiết được.

Đội ngũ giảng dạy sau khi hình thành đại học từ một hay nhiều trường đại học, không có nghĩa là tiết kiệm về mặt nhân sự mà cần nâng tầm về đội ngũ quản lý, đội ngũ giảng viên làm sao mà phải chất lượng hơn cũ.

Chương trình đào tạo từ các trường thành viên, sau khi hình thành đại học thì định hướng phát triển học thuật, nghiên cứu khoa học của đại học mới phải là sự cộng hưởng từ các trường đại học thành viên.

Mặt tài chính – cơ sở vật chất – quản trị: Phải làm sao cho nhiều hơn, tốt hơn, cao hơn so với từng trường đại học thành viên.

Trường Đại học Hoa Sen, thành viên Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (Ảnh: GDVN)

Trường Đại học Hoa Sen, thành viên Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (Ảnh: GDVN)

Để hình thành một đại học từ một hay nhiều trường đại học liên kết lại với nhau thì các trường cần phải tốt hơn trong đại học mới.

Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa nhắc lại, việc thành lập đại học không phải chỉ là phép cộng các trường đại học thành viên lại với nhau, do nếu chỉ đơn giản là phép cộng thì chắc chắn không thể tốt hơn trường đại học thành viên trước đó.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, thì Đại học Nguyễn Hoàng trong tương lai là sự liên kết của 4 trường đại học thành viên cần phải giải quyết được những vấn đề nói trên.

Nói về việc hình thành Đại học Nguyễn Hoàng sẽ tạo điều kiện như thế nào cho việc đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương lân cận, Tiến sĩ Nguyễn Đức Nghĩa khẳng định: Nếu hệ thống đại học đó hoạt động tốt, nâng cao được chất lượng đào tạo, gia tăng số lượng sinh viên, phát huy được sức mạnh ở tất cả các mặt, thì đương nhiên không chỉ đáp ứng được yêu cầu phục vụ nguồn nhân lực cho không chỉ thành phố mà còn những địa phương khác.

Đại học Nguyễn Hoàng sẽ có một thuận lợi rất lớn, khác biệt so với hệ thống đại học khác. Đó là các trường thành viên của họ không chỉ nằm ở Thành phố Hồ Chí Minh, mà còn có trường nằm ở khu vực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, và thậm chí còn có một trường đại học nằm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Việt Dũng