TP.Hồ Chí Minh ủng hộ chủ trương liên kết các trường thành Đại học Nguyễn Hoàng

31/03/2022 11:24
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ chủ trương liên kết 4 trường đại học thuộc Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng thành Đại học Nguyễn Hoàng.

Ngày 29/3/2022, ông Dương Anh Đức – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ký văn bản 941/UBND-VX, về việc báo cáo kết quả thực hiện Nghị định số 99/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

Theo đó, nhằm thực hiện chính sách của Nhà nước về phát triển giáo dục đại học, trong đó khuyến khích quá trình sắp xếp, sát nhập các trường đại học thành đại học, Ủy ban nhân dân thành phố đã có công văn 624/UBND-VX ngày 5/3/2021 gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường Đại học Hoa Sen, thành viên Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (ảnh minh họa: GDVN)

Trường Đại học Hoa Sen, thành viên Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng (ảnh minh họa: GDVN)

Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ chủ trương liên kết 4 trường đại học gồm: Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Trường Đại học Hoa Sen, Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu thành Đại học Nguyễn Hoàng.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có tờ trình 223/Ttr-BGDĐT ngày 11/3/2021 trình Thủ tướng Chính phủ dự thảo Quyết định việc liên kết các trường đại học thành Đại học Nguyễn Hoàng.

Được biết, hiện nay, cả 4 trường đại học này thuộc sở hữu của Tập đoàn Giáo dục Nguyễn Hoàng.

Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh cũng báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc công nhận hội đồng trường, hiệu trưởng các trường đại học công lập trực thuộc, là trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, trường đại học Sài Gòn.

Việt Dũng