Nên mở đầu vào siết đầu ra

Nên mở đầu vào siết đầu ra
(GDVN) - Khi vào đại học rồi, một số em thường có tâm lý “trước sau chẳng tốt nghiệp” nên xả hơi và buông xuôi.