Danh sách 31 đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên giáo sư

06/04/2018 07:18
Thùy Linh
(GDVN) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên giáo sư, phó giáo sư 2017. Đó là...

Liên quan đến việc xét công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017, chiều 5/4, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học; Cục Nhà trường - Bộ Quốc phòng; Cục Đào tạo - Bộ Công an về việc chấn chỉnh và nâng cao trách nhiệm của các các đại học, học viện, trường đại học trong việc mời giảng viên thỉnh giảng, quản lý, đánh giá chất lượng thỉnh giảng.

Kèm theo công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố danh sách các đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên giáo sư, phó giáo sư 2017, cụ thể như sau:

Danh sách 31 đơn vị xác nhận hồ sơ không chuẩn xác cho ứng viên giáo sư  ảnh 1
Nguồn Bộ Giáo dục và Đào tạo

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu thủ trưởng các cơ sở đào tạo trên tổ chức kiểm điểm, xử lý vi phạm các tập thể, cá nhân để xảy ra sai sót khi xác nhận thời gian giảng dạy của các giảng viên thỉnh giảng liên quan đến việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 theo quy định của pháp luật, báo cáo Bộ (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 30/4/2018.

Cũng theo công văn nói trên: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Chính phủ tại Thông báo số 84/TB- VPCP ngày 03/3/2018, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập Đoàn kiểm tra việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 (Quyết định số 699/QĐ-BGDĐT ngay 06/3/2018).

Qua kiểm tra, có 41 hồ sơ ứng viên không đủ điều kiện để công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư trong số 1226 ứng viên đã được Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước thông qua tại kỳ họp lần thứ VII năm 2017.

Kết quả kiểm tra hồ sơ của các ứng viên cho thấy sai sót chủ yếu nằm ở các khâu:

Thứ nhất: ứng viên kê khai hồ sơ thiếu chuẩn xác, thiếu minh chứng cụ thể;

Thứ 2, cơ sở giáo dục đại học xác nhận thông tin do ứng viên kê khai chưa chặt chẽ;

Thứ 3, các Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở, Hội đồng Chức danh giáo sư ngành/liên ngành thẩm định hồ sơ ứng viên chưa kỹ càng.

Thùy Linh