Hà Nội cần tiến sĩ để làm gì?

Hà Nội cần tiến sĩ để làm gì?
GDVN- Các thạc sĩ, tiến sĩ sau khi đào tạo sẽ làm công tác nghiên cứu hay vẫn làm công tác quản lý nhà nước tại các đơn vị chức năng của thành phố?

Mất bao nhiêu tiền để có bằng tiến sĩ?

Mất bao nhiêu tiền để có bằng tiến sĩ?
GDVN- Mức trần học phí đối với đào tạo tiến sĩ của các cơ sở giáo dục đại học công lập tùy thuộc vào từng khối ngành đào tạo của từng năm học theo các mức độ tự chủ.