Đề nghị báo cáo rõ về nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng

27/07/2016 13:47
Ngọc Quang
(GDVN) - Ông Nguyễn Khắc Định – Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp đã nêu kiến nghị này tại phiên họp của Quốc hội sáng nay (27/7).

Trình bày báo cáo thẩm tra về cơ cấu thành viên của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội – ông Nguyễn Khắc Định cho biết, Ủy ban Pháp luật tán thành với đề nghị của Thủ tướng về cơ cấu, số lượng thành viên của Chính phủ.

Cụ thể có Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính Phủ, 17 Bộ trưởng các bộ, 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Ủy ban Pháp luật cho rằng, cơ cấu này được kế thừa từ các nhiệm kỳ Chính phủ trước đây, phù hợp với Nghị quyết của Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Chính phủ vừa được Quốc hội thông qua; đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tổ chức và hoạt động của Chính phủ, đúng như yêu cầu chỉ đạo điều hành của Thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn hiện nay.

Bên cạnh đó, ông Nguyễn Khắc Định cho biết, một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật cũng đề nghị tính toán nên có 1 Phó thủ tướng phụ trách Nông nghiệp. Về lâu dài, nên có thành viên Chính Phủ đảm nhận chức vụ Bộ trưởng Bộ ngoại giao khi Phó Thủ tướng không kiêm nhiệm Bộ trưởng Bộ ngoại giao.

Ông Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị: “Thủ tướng Chính phủ báo cáo chi tiết hơn với Quốc hội về dự kiến phân công nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng Chính phủ và các Phó Thủ tướng Chính phủ đối với các ngành, lĩnh vực, cơ quan; bảo đảm sự cân đối hợp lý và làm rõ cơ chế phối hợp trong công tác chỉ đạo điều hành, để Quốc hội có thêm cơ sở xem xét, quyết định".

Đề nghị báo cáo rõ về nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng ảnh 1
Ông Nguyễn Khắc Định - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội. ảnh: Trung tâm thông tin Quốc hội.

Trước đó, Quốc hội đã nghe Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trình bày tờ trình về cơ cấu, số lượng thành viên Chính phủ. Theo đó, thành viên Chính phủ gồm Thủ tướng Chính phủ, 5 Phó Thủ tướng Chính phủ, trong đó có 1 Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, 17 Bộ trưởng các bộ , 4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ.

Đề nghị báo cáo rõ về nhiệm vụ cụ thể của Thủ tướng và các Phó Thủ tướng ảnh 2

Đại biểu Quốc hội hiến kế "bảo vệ người tốt, ngăn chặn những kẻ phá chế độ"

Các Phó Thủ tướng Chính phủ dự kiến quan tâm theo dõi các vấn đề Kinh tế tổng hợp, Kinh tế ngành, Văn hóa cơ sở, Nội chính, Đối ngoại.

17 Bộ trưởng các bộ gồm: Quốc phòng; Công an; Nội vụ; Tư pháp; Kế hoạch đầu tư; Tài chính; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Xây dựng; Tài nguyên và Môi trường; Thông tin và truyền thông; Lao động thương binh và xã hội; Văn hóa, thể thao và du lịch; Khoa học công nghệ; Giáo dục và đào tạo; Y tế.

4 thủ trưởng cơ quan ngang bộ gồm: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Tổng thanh tra Chính Phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng nói rõ: “Như vậy, Chính Phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV giữ nguyên cơ cấu như Chính Phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII”.

Chiều nay (27/7), Quốc hội sẽ thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Dự kiến ngày 28/7, Quốc hội sẽ phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, các Bộ trưởng và thành viên khác thuộc Chính phủ.

Ngọc Quang