Để Nghị định 116 có hiệu quả, Bộ Giáo dục yêu cầu các tỉnh báo cáo 3 nội dung

22/03/2022 14:11
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ GD yêu cầu các địa phương rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai NĐ116.

Ngày 18/3, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản số 981 về việc rà soát thông tin đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh, đào tạo năm 2022 và đề xuất nhu cầu các năm từ 2023 đến 2025 để triển khai Nghị định số 116/2020/NĐ-CP.

Trước đó, ngày 08/01/2020 Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 64/BGDĐT-NGCBQLGD gửi các Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương về việc đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên các năm từ 2020 đến 2022 của địa phương. Trên cơ sở đề xuất của các địa phương và năng lực đào tạo của các trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã xác định chỉ tiêu đào tạo giáo viên các năm 2020, 2021 cho các cơ sở đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ngày 25/9/2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 116/2020/NĐ-CP quy định về chính sách hỗ trợ tiền đóng học phí, chi phí sinh hoạt đối với sinh viên sư phạm và Nghị định có hiệu lực từ khóa tuyển sinh 2021-2022.

Các địa phương cần rà soát nhu cầu tuyển sinh và đào tạo giáo viên của năm 2022 và đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên các năm từ 2023 đến 2025. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Các địa phương cần rà soát nhu cầu tuyển sinh và đào tạo giáo viên của năm 2022 và đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên các năm từ 2023 đến 2025. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai có nhiều vướng mắc về số chỉ tiêu đã đề xuất của một số địa phương và việc triển khai thực tế giữa các địa phương và các cơ sở đào tạo.

Để đảm bảo nhu cầu giáo viên mà các địa phương đã đề xuất đến năm 2022 và nhu cầu các năm tiếp theo từ 2023 đến 2025 sát với nhu cầu sử dụng, số lượng giáo viên cần tuyển sinh và đào tạo theo đề xuất của các địa phương là một trong các căn cứ quan trọng để Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định chỉ tiêu tuyển sinh cho các cơ sở đào tạo.

Đồng thời, để việc đặt hàng, giao nhiệm vụ, hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP của các địa phương đạt hiệu quả, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo rà soát và báo cáo 3 nội dung.

Thứ nhất, rà soát nhu cầu tuyển sinh và đào tạo giáo viên của năm 2022 và đề xuất nhu cầu đào tạo giáo viên các năm từ 2023 đến 2025.

Thứ hai, báo cáo và phụ lục đề nghị gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) trước ngày 10/4/2022, đồng thời, báo cáo và bản mềm phụ lục (định dạng file excel) gửi về địa chỉ email: nmhung@moet.gov.vn để thuận lợi cho việc tổng hợp số liệu.

Thứ ba, để việc xác định chỉ tiêu, tổ chức tuyển sinh và đào tạo giáo viên sau năm 2022 đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và sát với nhu cầu của các địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị trước 31/12 các năm 2022 đến 2024, các địa phương gửi văn bản điều chỉnh nhu cầu so với nhu cầu đã đăng ký cho các năm 2023 đến 2025.

Phạm Minh