Đề Ngữ văn kết hợp trắc nghiệm: GV đã tập huấn, Vụ GDTH nói thế thầy cô lo lắng

17/08/2022 06:38
NGUYÊN KHANG
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thực hư chuyện này ra sao, đội ngũ nhà giáo rất cần Vụ Giáo dục Trung học lên tiếng và có văn bản chỉ đạo để giáo viên Ngữ văn được rõ vấn đề này.

Ngày 15/8/2022, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải bài viết Đề Ngữ văn sẽ được kết hợp với trắc nghiệm khách quan từ năm học 2022-2023 của tác giả Thanh An, bài viết đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của đội ngũ nhà giáo đang dạy môn Văn, cũng như bạn đọc quan tâm đến môn học này.

Tuy nhiên, ngày 16/8/2022, Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài biết: “Thực hư việc kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn bằng hình thức trắc nghiệm” dẫn lời đại diện Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo) theo đó khẳng định, Bộ chưa có bất kỳ một văn bản hướng dẫn nào về việc từ năm học tới sẽ kiểm tra, đánh giá đối với học sinh ở môn Ngữ văn bằng cả hai hình thức trắc nghiệm và tự luận.

Nếu cứ như lời của đại diện Vụ Giáo dục Trung học thì đề kiểm tra, đánh giá môn Ngữ văn vẫn được thực hiện bằng hình thức tự luận như trước đây. Thế nhưng, tại sao nhiều địa phương đã tập huấn cho giáo viên về kiểm tra đánh giá định kỳ- chương trình 2018 và yêu cầu áp dụng từ năm học 2022-2023?

Tài liệu tập huấn cho giáo viên về ma trận đề kiểm tra mới (Ảnh chụp từ màn hình)

Tài liệu tập huấn cho giáo viên về ma trận đề kiểm tra mới (Ảnh chụp từ màn hình)

Thực hư đề Ngữ văn kết hợp với hình thức trắc nghiệm khách quan từ năm học 2022-2023

Bài viết: Đề Ngữ văn sẽ được kết hợp với trắc nghiệm khách quan từ năm học 2022-2023 của tác giả Thanh An đăng tải trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh thông tin giáo viên Ngữ văn đã được tập huấn về ma trận, cấu trúc đề kiểm tra định kỳ môn Ngữ văn đối với những lớp đã và sẽ thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Trong bài viết này, tác giả viết: “Hình thức ra đề môn Ngữ văn kết hợp giữa tự luận và trắc nghiệm khách quan được nhấn mạnh là sẽ bắt đầu từ những lớp thuộc chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng dẫn của Thông tư số 22/2021/TT-BGDĐT quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông và áp dụng từ năm học 2022-2023.

Những lớp đang thực hiện chương trình 2006 thì vẫn áp dụng cấu trúc, ma trận đề Ngữ văn như những năm trước đây”. [1]

Đặc biệt, ở bài viết này, tác giả đã đưa ra khung ma trận của đề kiểm tra định kỳ (kiểm tra giữa kỳ, cuối học kỳ) mà tài liệu tập huấn đã gửi cho giáo viên. Theo phản ánh của giáo viên trung học cơ sở ở một số địa phương, thời điểm này đã được tập huấn ma trận đề kiểm tra kết hợp giữa tự luận với trắc nghiệm khách quan trong thời gian 2 ngày.

Và, những thầy cô trong hội đồng bộ môn của tỉnh huyện- khi tập huấn cho giáo viên đã yêu cầu các trường bắt đầu áp dụng từ năm học 2022-2023 đối với lớp 6 và lớp 7.

Việc sở giáo dục triệu tập giáo viên cốt cán môn Ngữ văn cả một tỉnh đi tập huấn 3 ngày, sau đó giáo viên cốt cán (các thành viên trong hội đồng bộ môn) về tập huấn đại trà cho giáo viên 2 ngày không phải là chuyện tự phát mà phải có kế hoạch, sự chuẩn bị về thời gian, kinh phí để tập huấn cho giáo viên trong huyện, trong tỉnh của mình.

Đặc biệt, trước khi tập huấn, các trường nhận được tài liệu của Hội đồng bộ môn Ngữ văn gửi và cho biết tài liệu tập huấn là của Bộ.

Tuy nhiên, điều bất ngờ là sau khi bài viết: Đề Ngữ văn sẽ được kết hợp với trắc nghiệm khách quan từ năm học 2022-2023 của tác giả Thanh An đăng tải trên Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam thì Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh có bài viết: “Thực hư việc kiểm tra đánh giá môn Ngữ văn bằng hình thức trắc nghiệm” dẫn lời đại diện Vụ Giáo dục Trung học (Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Vị “đại diện” Vụ Giáo dục Trung học đã nói: “Bộ chưa có bất kỳ một văn bản hướng dẫn nào về việc từ năm học tới sẽ kiểm tra, đánh giá đối với học sinh ở môn Ngữ văn bằng cả hai hình thức trắc nghiệm và tự luận.

Có thể đó là ý kiến từ một hội thảo nào đó họ đưa ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có văn bản hướng dẫn chính thống nào về việc này”. [2]

Đúng là đến thời điểm này “Bộ chưa có bất kỳ một văn bản hướng dẫn nào về việc từ năm học tới sẽ kiểm tra, đánh giá đối với học sinh ở môn Ngữ văn bằng cả hai hình thức trắc nghiệm và tự luận” chính thống nào.

Nhưng, đây không phải là “ý kiến từ một hội thảo nào đó họ đưa ra”- như lời đại diện Vụ Giáo dục Trung học mà nó là tài liệu tập huấn bằng file word dài 127 trang và nhiều file trình chiếu Power Point mà giáo viên ở nhiều tỉnh đã được nhận và được tập huấn đại trà trong 2 ngày.

Tài liệu tập huấn cho giáo viên Ngữ văn (Ảnh chụp từ màn hình)

Tài liệu tập huấn cho giáo viên Ngữ văn (Ảnh chụp từ màn hình)

Địa phương đã tập huấn, Vụ Giáo dục Trung học nói "Bộ chưa có bất cứ văn bản hướng dẫn nào" là sao?

Chúng tôi khẳng định đến thời điểm này, một số địa phương đã tập huấn ma trận đề kiểm tra định kỳ môn Ngữ kết hợp giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan và chúng tôi đang có trong tay các tài liệu này.

Những địa phương đã tập huấn và yêu cầu áp dụng thực hiện đề kiểm tra định kỳ môn Ngữ văn những lớp giảng dạy chương trình mới- Bộ kiểm tra không khó (vì thuộc thẩm quyền của Bộ) và tài liệu tập huấn được các thành viên nói là của Bộ.

Điều mà giáo viên môn Ngữ văn chờ đợi lúc này là chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo mà đặc biệt là của Vụ Giáo dục Trung học trước thềm năm học mới, năm học 2022-2023.

Không thể để việc dưới cơ sở đã tập huấn về ma trận đề Ngữ văn kết hợp giữa tự luận với trắc nghiệm khách quan và được yêu cầu thực hiện đề kiểm tra mới trong năm học 2022-2023 tới đây nhưng đại diện Vụ Giáo dục Trung học lại nói: “Có thể đó là ý kiến từ một hội thảo nào đó họ đưa ra, Bộ Giáo dục và Đào tạo chưa có văn bản hướng dẫn chính thống nào về việc này”.

Thực hư chuyện này ra sao, có lẽ đội ngũ nhà giáo rất cần Vụ Giáo dục Trung học lên tiếng và có văn bản chỉ đạo để giáo viên Ngữ văn trên cả nước được rõ vấn đề này. Nếu không, năm học tới đây, giáo viên Ngữ văn ở nhiều địa phương không biết sẽ kiểm tra, đánh giá học sinh như thế nào.

Tài liệu tham khảo:

[1]https://giaoduc.net.vn/de-ngu-van-se-duoc-ket-hop-voi-trac-nghiem-khach-quan-tu-nam-hoc-2022-2023-post228837.gd#228837|zone-box-highlight-5|3

[2]https://plo.vn/thuc-hu-viec-kiem-tra-danh-gia-mon-ngu-van-bang-hinh-thuc-trac-nghiem-post694149.html

(*) Văn phong, nội dung bài viết thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả.

NGUYÊN KHANG