Chiếc vali và câu chuyện nghề giáo

Chiếc vali và câu chuyện nghề giáo
(GDVN) - Thầy đã từng tham gia nhiều đề tài khoa học cấp Bộ, cấp Nhà nước và góp mặt trong rất nhiều các nghiên cứu khoa học chung với các đối tác nước ngoài.