Gần 500 nghìn học sinh các cấp của Bình Dương sẽ đi học lại từ ngày 4/5

29/04/2020 06:21
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương đã quyết định, toàn bộ học sinh các bậc học trên địa bàn tỉnh sẽ quay trở lại trường học từ ngày 4/5.

Ngày 28/4/2020, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương – bà Nguyễn Phương Dung đã ký văn bản 658/SGDĐT-VP, về việc cho học sinh đi học trở lại từ ngày 4/5 sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, các cơ sở giáo dục khẩn trương thực hiện một số nội dung như sau:

Thông báo cho học sinh, học viên và cha mẹ của các em học sinh, học viên các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian đi học trở lại từ ngày 4/5/2020.

Gần 500 nghìn học sinh các cấp của Bình Dương sẽ đi học lại từ ngày 4/5 ảnh 1
Trích văn bản 658 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương ra ngày 28/4/2020 (ảnh: P.L)

Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, của ngành giáo dục, ngành y tế về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, đặc biệt là công văn 1398 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn 630 ngày 22/4 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương, công văn 627 ngày 21/4/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bình Dương về hướng dẫn tổ chức chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non, đáp ứng yêu cầu chương trình giáo dục mầm non trong bối cảnh phòng chống dịch Covid-19.

Khẩn trương chuẩn bị tốt các điều kiện, đảm bảo an toàn cho học sinh trở lại trường học, hoàn thành xong trước ngày 3/5/2020.

Các đơn vị sắp xếp thời gian học tập của học sinh, các hoạt động giáo dục của nhà trường hợp lý, phù hợp với điều kiện của từng đơn vị, để giảm mật độ tập trung học sinh tại cùng một thời điểm.

Các đơn vị theo dõi chặt chẽ tình hình học sinh đi học trở lại, tổng hợp số học sinh nghỉ học (lý do), duy trì chế độ báo cáo hàng ngày với cơ quan y tế địa phương, Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị tư tưởng).

Được biết, trong năm học 2019 – 2020, tổng số học sinh của các bậc học trên địa bàn tỉnh là gần 500 nghìn em.

Việt Dũng