Chỉ tiêu ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên)
Mã tuyển sinh: DTE
Cụm trường:Thái nguyên
Cơ quanchủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Địa chỉ: Đường Lương Ngọc Quyến, phường Tân Thịnh, TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên
Website: //www.tnu.edu.vn/

Tổng chỉ tiêu năm 2013: Chính qui: 1350
Các ngành đào tạo trình độ Đại học
Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Kinh tế (Quản lý kinh tế; Kinh tế đầu tư; Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thương Mại Quốc tế)
D310101 A,A1,D1
Quản trị kinh doanh (Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại)
D340101 A,A1,D1
Kế toán (Kế toán tổng hợp; Kế toán Doanh nghiệp Công nghiệp) D340301 A,A1,D1
Tài chính - Ngân hàng (Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng)
D340201 A,A1,D1
Marketing
D340115 A,A1,D1
Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành (Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn)
D340103 A,A1,D1

Các qui định và thông báo:
Thông tin khác:

Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

Phương thức tuyển sinh: Đại học Thái Nguyên tổ chức thi tuyển sinh theo 3 chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Điểm trúng tuyển theo ngành và khối thi.

Nhà trường có 3 chương trình chất lượng cao: Kế toán Tổng hợp, Thương mại Quốc tế (TMQT) và Quản Trị Kinh doanh Tổng hợp (QTKDTH). Trong đó, lớp TMQT và QTKDTH có các môn chuyên ngành học bằng tiếng Anh.

Trần Trang
Đang tải tin...