Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH QGHN) 2013

Trần Trang
(GDVN) - Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐG QGHN) đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013.
Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐG QGHN)
Mã tuyển sinh: QHX
Cụm trường:Quốc gia Hà nội
Tên tiếng Anh: VNU University of Social Sciences and Humanities
Cơ quanchủ quản: Chính phủ
Địa chỉ: 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Website: //ussh.vnu.edu.vn

Tổng chỉ tiêu năm 2013: Chính qui: 1400
Các ngành đào tạo trình độ Đại học

Tên ngành/nhóm ngành Khối Chỉ tiêu
2013
Tâm lý học
D310401 A,B,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 80
Khoa học quản lí
D340401 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 100
Xã hội học
D310301 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 70
Triết học
D220301 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 70
Chính trị học
D310201 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 70
Công tác xã hội
D760101 C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 70
Văn học
D220330 C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 100
Ngôn ngữ học
D220320 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 60
Lịch sử
D220310 C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 100
Báo chí
D320101 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 100
Thông tin học
D320201 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 60
Lưu trữ học
D320303 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 70
Đông phương học
D220213 C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 120
Quốc tế học
D220212 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 90
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
D340103 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 100
Hán Nôm
D220104 C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 30
Nhân học
D310302 A,C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 50
Việt Nam học
D220113 C,D1,D2,D3,D4,D5,D6 60
Các qui định và thông báo:
Vùng tuyển:
Tuyển sinh trong cả nước
Trần Trang
Đang tải tin...