Gia Lai triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học

21/11/2018 18:00
Hồ Thu
(GDVN) - Ngày 13/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học đảm bảo an toàn thực phẩm...

Ngày 13/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học đảm bảo an toàn thực phẩm và mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hội thảo được tổ chức cho lãnh đạo 105 trường học, chủ cơ sở hoặc người quản lý được ủy quyền của 50 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý trên địa bàn toàn tỉnh Gia Lai.

Nội dung hội thảo là nhằm phổ biến các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm và trang bị kiến thức, nghiệp vụ quản lý và triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn tập thể trường học và cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm thuộc ngành Y tế quản lý.

Gia Lai triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học ảnh 1
Ngày 13/11/2018, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã tổ chức Hội nghị triển khai mô hình bếp ăn tập thể trường học và mô hình sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm.

Hoạt động trên thực hiện theo Kế hoạch số 1129/KH-SYT ngày 21/8/2018 của Sở Y tế tỉnh Gia Lai về việc triển khai mô hình điểm đối với cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai và Kế hoạch số 1130/KH-SYT ngày 21/8/2018 về việc triển khai bếp ăn tập thể trường học đảm bảo an toàn thực phẩm năm 2018 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận và được lãnh đạo Chi cục giải đáp một số thắc mắc liên quan đến việc triển khai các quy định về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ, nguồn nước chế biến thực phẩm và lưu mẫu thực phẩm.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Đang – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh yêu cầu các đại biểu nghiêm túc tiếp thu và sớm triển khai tại đơn vị, phấn đấu 100% cơ sở sau thẩm định được công nhận mô hình điểm.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai dự kiến sẽ xúc tiến đẩy mạnh triển khai xây dựng mô hình điểm bếp ăn tập thể trường học và mô hình điểm bếp ăn tập thể của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.

Hồ Thu