Giải thưởng công trình Toán học xuất sắc được tổ chức 3 năm một lần

11/01/2023 06:50
Bắc Sơn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần nhằm khuyến khích các nhà khoa học đẩy mạnh công tác nghiên cứu hướng tới chất lượng cao

Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng công trình Toán học xuất sắc thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021 đến 2030.

Giải thưởng được tổ chức 3 năm một lần nhằm khuyến khích các nhà khoa học đẩy mạnh công tác nghiên cứu hướng tới chất lượng cao và có nhiều công trình xuất sắc được công bố trên các tạp chí quốc tế uy tín; góp phần phát triển và nâng cao vị thế của Toán học Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Đồng thời, khuyến khích các cơ sở giáo dục, các tổ chức, cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học cho các nhà khoa học trong lĩnh vực Toán học và Thống kê.

Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Ảnh minh họa: Báo Chính phủ

Quy chế nêu rõ, các công trình đăng ký xét tặng giải thưởng phải đáp ứng đủ các tiêu chí sau:

Mỗi công trình do một tác giả là nhà khoa học đang làm việc trong các cơ sở giáo dục tại Việt Nam đăng ký. Mỗi tác giả được đăng ký 01 (một) công trình xuất sắc để tham gia xét tặng giải thưởng.

Công trình đăng ký tham gia xét tặng giải thưởng đã được công bố ít nhất 01 (một) năm và không quá 04 (bốn) năm tính từ thời điểm có thư chấp nhận đăng đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký xét tặng giải thưởng

Công trình chưa đăng ký tham gia xét hoặc chưa được nhận bất kỳ giải thưởng cấp Bộ trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ tham gia xét tặng giải thưởng; đồng thời, không vi phạm quy định tại Điều 8 Luật Khoa học và Công nghệ.

Ở vòng sơ khảo, các công trình sẽ được đánh giá theo thang điểm 100, lẻ đến 01 điểm và theo các tiêu chí như: Giá trị về khoa học/công nghệ, có khả năng phát triển, mở ra những hướng nghiên cứu mới và được cộng đồng khoa học quan tâm, chất lượng công bố - công trình được đăng trên các tạp chí quốc tế có uy tín cao trong lĩnh vực hoặc chuyên ngành thuộc Danh mục tạp chí Web of Science (WoS) và được xếp hạng Q1 hoặc được xếp hạng Q2…

Thời hạn nộp hồ sơ giải thưởng là trước ngày 30/6 của năm tổ chức giải thưởng. Trong trường hợp đặc biệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo điều chỉnh thời hạn nộp hồ sơ.

Thời hạn họp hội đồng đánh giá, xét chọn, công bố và trao thưởng trước ngày 31/12 của năm tổ chức giải thưởng; kết quả sẽ được thông báo tới các tác giả có công trình đăng ký xét tặng giải thưởng và đăng trên cổng thông tin điện tử của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Nghiên cứu cao cấp về Toán. Cơ cấu giải thưởng gồm: Giải nhất, không quá 10 giải; Giải nhì, không quá 20 giải; Giải ba, không quá 30 giải.

Định mức chi tiền thưởng cho các công trình đạt giải thưởng được thực hiện theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 4, Thông tư số 22/2022/TT-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên thực hiện Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học giai đoạn 2021-2030.

Bắc Sơn