Giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra học kì 2 năm học 2019-2020 bậc trung học

23/04/2020 14:08
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
(GDVN) - Theo đó, đối với kiểm tra định kỳ thì môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; môn học có từ trên 2 tiết /tuần: ít nhất 2 đầu điểm.

Nhằm giảm áp lực cho học sinh trong quá trình học tập do ảnh hưởng của dịch Covid-19, trong khi thời gian học kỳ 2 năm học 2019-2020 không còn nhiều, Bộ Giáo dục và Đào tạo có văn bản số 1360/BGDĐT-GDTrH hướng dẫn kiểm tra, đánh giá học kỳ 2 năm học 2019-2020 gửi các sở giáo dục và đào tạo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra thường xuyên, định kỳ đối với học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông so với quy định. Cụ thể: 

Đối với kiểm tra thường xuyên:

Môn học có từ 1 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần: ít nhất 2 đầu điểm; môn học có từ 3 tiết trở lên/tuần: ít nhất 3 đầu điểm.

Đối với kiểm tra định kì:

Môn học có từ 2 tiết trở xuống/tuần: ít nhất 1 đầu điểm; môn học có từ trên 2 tiết /tuần: ít nhất 2 đầu điểm.

Giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra học kì 2 năm học 2019-2020 bậc trung học ảnh 1
Giảm 1/3 số đầu điểm kiểm tra học kì 2 năm học 2019-2020 bậc trung học cơ sở và trung học phổ thông (Ảnh minh họa, nguồn: Báo Hà Nội mới)

Đối với các lớp học theo mô hình trường học mới, thực hiện việc đánh giá định kì theo Công văn số 4669/BGDĐT-GDTrH ngày 10/9/2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đánh giá học sinh trung học cơ sở theo mô hình trường học mới.

Và Công văn số 1392/BGDĐT-GDTrH ngày 5/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số quy định về đánh giá học sinh trung học cơ sở mô hình trường học mới từ năm học 2016-2017.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu tiếp tục thực hiện Công văn số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 3/10/2017 về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018.

Đồng thời, đẩy mạnh hoạt động đánh giá thường xuyên bằng các hình thức: vấn đáp; phỏng vấn; kiểm tra ngắn/nhanh dạng viết hoặc trên máy tính; báo cáo thuyết trình; kết quả/sản phẩm học tập (bài viết, bài tập về nhà, tiểu luận, viết báo cáo…).

Đối với hoạt động Giáo dục nghề phổ thông ở lớp 11 và các hoạt động giáo dục khác, chủ động điều chỉnh nội dung dạy học, thời gian dạy học và kiểm tra, đánh giá phù hợp với thực tế của cơ sở giáo dục.

Linh Hương