21 trường bị giảm chỉ tiêu tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2013

01/01/2013 14:30 Theo SGGP
Bộ Giáo dục – Đào tạo vừa công bố kết luận thanh tra về công tác tuyển sinh năm 2012 của 30 trường ĐH-CĐ trên toàn quốc.

Về tiêu chí đội ngũ giảng viên, có đến 18/30 trường không đạt gồm Trường ĐH Tài chính Quản trị kinh doanh, Trường ĐH Chu Văn An, Trường ĐH Lương Thế Vinh, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, Trường ĐH Văn Lang TPHCM, Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM…

Về tiêu chí diện tích sàn xây dựng, có 5 trường không đạt gồm: Trường CĐ Thương mại, Trường ĐH Lương Thế Vinh, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng, Trường ĐH Công nghiệp TPHCM.

Thí sinh dự kỳ thi tuyển sinh đại học - cao đẳng năm 2012.

Về việc xác định chỉ tiêu, có 5 trường tự xác định chỉ tiêu khi không còn năng lực tuyển sinh: Trường ĐH Công nghiệp TPHCM, Trường ĐH ngoại ngữ Tin học TPHCM, Trường ĐH Cửu Long, Trường ĐH Bà Rịa Vũng Tàu, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi.

16 trường xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt quá năng lực thực tế: Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, Trường ĐH Văn Lang, Trường CĐ Công Thương, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Trường ĐH Nguyễn Trãi…

Theo GS.TS Bùi Bùi Văn Ga, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong số các trường tự xác định chỉ tiêu không đúng quy định, có một số trường chưa báo cáo chính xác đội ngũ giảng viên, số lượng sinh viên hiện đang đào tạo, kết quả kiểm tra có sự chênh lệch lớn so với số liệu đã báo cáo.

Về kết quả tuyển sinh, có 5 trường tuyển vượt từ 5% trở lên và có 6 trường không tuyển được hoặc tuyển đạt tỉ lệ thấp: Trường ĐH Lương Thế Vinh (0%), Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi (0,64%), Trường ĐH Công nghệ Đông Á (5,2%), Trường ĐH Chu Văn An (15,5%), Trường ĐH Cửu Long (20,9%), Trường ĐH Yersin Đà Lạt (19,5%).  

Với kết quả thanh tra như trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đưa ra các hình thức xử phạt như sau: xử lý kỹ luật với hình thức khiển trách đối với hiệu trưởng Trường ĐH Quy Nhơn do không đạt tiêu chí đội ngũ giảng viên, tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh vượt năng lực đào tạo và tuyển vượt 5%; kiến nghị Bộ Công thương xử lý kỷ luật cảnh cáo đối với hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp TPHCM do không đạt tiêu chí về giảng viên, diện tích sàn xây dựng và tự xác định chỉ tiêu vượt năng lực đào tạo thực tế quá lớn; khiển trách đối với hiệu trưởng Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TPHCM, Trường CĐ Thương mại, Trường ĐH Công nghiệp Việt – Hung, Trường CĐ Công thương, do xác định chỉ tiêu vượt năng lực đào tạo; kiến nghị Bộ Y tế kỷ luật khiển trách hiệu trưởng Trường CĐ Kỹ thuật Y tế II; kiến nghị Bộ Tài chính kỷ luật khiển trách hiệu trưởng Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo giao Thanh tra Bộ xử phạt hành chính đối với các trường tuyển vượt chỉ tiêu từ 5% trở lên trong năm 2012 gồm: Trường ĐH Quy Nhơn (5%), Trường CĐ Công thương TPHCM (6%), Trường CĐ Thương mại (8%), Trường ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM (11,4%), Trường ĐH Nội vụ (13%).  Đồng thời, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng giao Vụ Kế hoạch - Tài chính có văn bản cảnh cáo các trương ngoài công lập vi phạm tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh và gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh (thành phố) liên quan theo dõi, hủy bỏ việc công nhận hiệu trưởng nếu tiếp tục tái vi phạm trong năm 2013 gồm: Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Trường CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quảng Ngãi, Trường ĐH Lương Thế Vinh, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Trường CĐ Bách khoa Đà Nẵng, Trường ĐH Yersin Đà Lạt, Trường ĐH Nguyễn Trãi, Trường ĐH Chu Văn An và cảnh báo Trường ĐH Văn Lang vi phạm quy định xác định chỉ tiêu và tuyển vượt chỉ tiêu.

Trong năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh đối với những 17 trường sau: Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Dụ lịch Sài Gòn, Trường ĐH Yersin Đà Lạt, Trường CĐ Công thương TPHCM, Trường ĐH Lương Thế Vinh, Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng, Trường ĐH Quy Nhơn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng giao Vụ Kế hoạch Tài chính giao chỉ tiêu ở mức tối thiếu đối với các trường: ĐH Công nghiệp TPHCM, ĐH Ngoại ngữ Tin học TPHCM, ĐH Bà Rịa Vũng Tàu, ĐH Cửu Long, CĐ Kỹ thuật Công nghiệp Quãng Ngãi. Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, những trường này nhiều năm liền đã tuyển vượt chỉ tiêu nên theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo, đã bị trừ hết chỉ tiêu và có trường bị trừ âm chỉ tiêu tuyển sinh trong năm 2012. Do đó, trong năm 2013, Bộ sẽ xem xét giảm trừ và giao chỉ tiêu ở mức tối thiểu.

* Sau khi tiến hành khảo sát, thống kê các cơ sở đào tạo thạc sĩ, Bộ GD-ĐT cũng vừa ban hành quyết định dừng tuyển sinh của 161 chuyên ngành thạc sĩ từ năm 2013 do không đáp ứng một trong các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 2 và điểm b khoản 1 Điều 7 của Thông tư 38. 

Chậm nhất đến ngày 31-12-2014, nếu các nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ tuyển sinh của chuyên ngành nêu trên được khắc phục, cơ sở đào tạo báo cáo Bộ GD-ĐT để được xem xét cho phép tuyển sinh trở lại. Sau ngày 31-12-2014, căn cứ quy định tại điểm c khoản 1 Điều 8 của Thông tư 38, Bộ GD-ĐT sẽ thu hồi Quyết định cho phép đào tạo của các chuyên ngành chưa khắc phục được các nguyên nhân bị đình chỉ và không báo cáo về Bộ GD-ĐT. Đối với  các học viên đã trúng tuyển và đang học tập ở các chuyên ngành này, cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện đào tạo theo quy định tại Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.

Bộ GD-ĐT cũng cho biết, để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giáo dục đại học, Bộ đã tiến hành khảo sát, thống kê các cơ sở đào tạo thạc sĩ. Đến nay, Bộ đã nhận được báo cáo của 140 trong 145 cơ sở đào tạo thạc sĩ và đã hoàn thành xử lý kết quả thống kê cho 1002 chuyên ngành đào tạo thạc sĩ.

Đối với ĐH Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Bộ GD-ĐT cho biết, việc thu thập các báo cáo thống kê của các cơ sở đào tạo thuộc ĐHQGHN chưa đầy đủ. Hiện tại, ĐHQGHN còn 5 cơ sở đào tạo thạc sĩ chưa nộp báo cáo và 4 cơ sở nộp báo cáo không hoàn chỉnh. Để thống nhất trong việc thực thi quản lý nhà nhà nước về đào tạo thạc sĩ và chuẩn bị cho việc triển khai Luật Giáo dục đại học có hiệu lực từ ngày 1-1-2013, Bộ GD-ĐT  yêu cầu ĐHQGHN dừng tuyển sinh thạc sĩ từ năm 2013 đối với 9 cơ sở đào tạo thạc sĩ đến khi nhận được thông báo của Bộ GD-ĐT về kết quả xử lý báo cáo thống kê của các cơ sở đào tạo này.

Các cơ sở đào tạo thạc sĩ nêu trên cần tiếp tục thực hiện và nộp báo cáo thống kê theo quy định về Bộ GD-ĐT để được xử lý. Đối với  các học viên thạc sĩ đã trúng tuyển và đang học tập tại các cơ sở đào tạo bị dừng tuyển sinh thạc sĩ, cơ sở đào tạo tiếp tục thực hiện đào tạo theo quy định tại Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ hiện hành.

Theo SGGP