3 phương án dạy học trực tuyến sẽ áp dụng trong năm học 2020-2021

24/08/2020 06:52 Tùng Dương
GDVN- Bộ yêu cầu các trường đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, dạy học trực tuyến để ứng phó tình hình dịch bệnh nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho thầy, cô và trò.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid -19, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án chỉ đạo cho mọi trường hợp, trong đó có các phương án tổ chức dạy học trực tuyến.

Infographic: Tùng Dương

Tùng Dương