418.521 thí sinh đăng ký dự thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên

23/06/2017 15:13 Linh Hương
(GDVN) - Trưa ngày 23/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo thống kê nhanh về buổi thi bài thi tổ hợp Khoa học tự nhiên với tổng số điểm thi là 2.168.

Tổng số đăng kí dự thi là 418.521 thí sinh trong đó:

- Môn Vật lí: 412.054;

- Môn Hóa học: 414.671;

- Môn Sinh học : 399.866;

Tổng số thí sinh đến dự thi:

- Môn Vật lí: 409.980, đạt tỷ lệ  99.49%;

- Môn Hóa học: 412.470 , đạt tỷ lệ 99.47%;

- Môn Sinh học: 398.405, đạt tỷ lệ 99.63%;

Tổng số điểm thi: 2.168

Tổng số phòng thi: 18.956;

Tổng số thí sinh vi phạm kỷ luật: 06 thí sinh bị đình chỉ thi.

Tổng số cán bộ vi phạm kỷ luật: 0.

Linh Hương