70 tỷ cho nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2012

27/12/2011 12:00 Xuân Trung
(GDVN) - Trong số 101,5 tỷ hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ  toàn ngành giáo dục năm 2012 thì có tới 70 tỷ phân bổ cho các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2012.

Trong tổng số 101,5 tỷ đồng hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ chỉ đạo toàn ngành giáo dục  trong năm 2012 thì có tới 70 tỷ phân bổ cho các nhiệm vụ trọng tâm, đặc thù.

Ảnh Internet

Với số tiền này, ngành giáo dục sẽ triển khai các công tác quản lí, chỉ đạo thực hiện các đề án, chương trình trọng điểm của ngành như: Đề án đổi mới giáo dục đại học, Đề án học và dạy ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục  quốc dân. Đề án phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi giai đoạn 2010-2015, Đề án đào tạo giáo viên giáo dục quốc phòng an ninh cho các trường THPT và TCCN giai đoạn 2010-2016. 

Ngoài ra, các nhiệm vụ trọng điểm khác như xây dựng Đề án đào tạo theo nhu cầu xã hội, Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nâng cao chất lượng môn học Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Nghiên cứu chương trình xây dựng chương trình SGK phổ thông để triển khai đại trà từ năm 2015. Trong nhóm nhiệm vụ này sẽ chi 35 tỷ.

Còn lại sẽ chi cho các hoạt động khác như: Thi đua khen thưởng, hội thảo, chuyên ngành. Chi công tác quản lí HSSV, hoạt động y tế và các nhiệm vụ khác …

Xuân Trung