961 sinh viên trường Đại học Tây Nguyên bị cảnh báo, buộc thôi học

08/11/2014 17:26 NGUYỄN TUẤN KIỆT
(GDVN) - Sinh viên bị buộc thôi học, chủ yếu là do tự ý bỏ học, 21 trường hợp cảnh báo kết quả học tập quá 2 lần.

Ngày 07/11, Trường đại học Tây Nguyên vừa công bố danh sách 961 sinh viên bị buộc thôi học, cảnh báo kết quả học kỳ II năm học 2013-2014 theo hệ thống tín chỉ.

Theo Phòng Đào tạo, Sinh viên bị buộc thôi học, chủ yếu là do tự ý bỏ học

Cụ thể, buộc thôi học 352 SV, còn lại 609 SV bị cảnh báo kết quả học tập. Theo Phòng Đào tạo, Sinh viên bị buộc thôi học, chủ yếu là do tự ý bỏ học, chỉ có 21 trường hợp cảnh báo kết quả học tập quá 2 lần. Các có sinh viên bị buộc thôi học nhiều nhất là Khoa Kinh tế có 104 SV; Khoa Nông Lâm nghiệp 94 SV, Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ 81 SV… Những SV có điểm trung bình học kỳ (theo học chế tín chỉ) dưới 1,00 điểm, nhà trường cảnh báo kết quả học tập, nếu quá 2 lần sẽ bị buộc thôi học. 

NGUYỄN TUẤN KIỆT