Bà Rịa - Vũng Tàu thi tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng

30/09/2019 14:33 Hồ Oanh
(GDVN) - Ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã ban hành dự thảo thi tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương.

Ngày 26/9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã công bố dự thảo thi tuyển hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và tương đương.

Việc thi tuyển này nhằm chọn lựa, trọng dụng những người có đức, có tài, có tư duy đổi mới để bố trí vào chức danh lãnh đạo, quản lý đồng thời lựa chọn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ, có trình độ năng lực, kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí tuệ cho sự phát triển của tỉnh, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo quản lý, tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh; tạo cơ hội công bằng và động lực để cán bộ phấn đấu, từng bước đổi mới quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý; Tránh tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý ở các Sở, ngành, địa phương.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân Dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (thứ hai, bên trái sang) chúc mừng ngành Giáo dục tỉnh hoàn thành nhiệm vụ năm học 2018-2019 (Ảnh: Tuệ Lâm báo Bà Rịa - Vũng Tàu)

Theo đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức thi tuyển 04 vị trí chức danh hiệu trưởng và tương đương:

- 01 Hiệu trưởng Trung học phổ thông Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc

- 01 Hiệu trưởng Trung học phổ thông Trần Quang Khải, huyện Long Điền

- 01 Hiệu trưởng Trung học phổ thông Nội trú, huyện Châu Đức

- 01 Hiệu trưởng Trung học phổ thông liên phường 10, 11, 12, Thành phố Vũng Tàu (thành lập và hoạt động vào đầu năm học 2020-2021)

Chức danh Phó Hiệu trưởng và tương đương có 07 vị trí:

- 01 Phó Hiệu trưởng Trung học phổ thông Long Hải-Phước Tỉnh, huyện Long Điền

- 01 Phó Hiệu trưởng Trung học phổ thông Trần Văn Quan, huyện Long Điền

- 01 Phó Hiệu trưởng Trung học phổ thông Trần Hưng Đạo, Thị Xã Phú Mỹ

- 01 Phó Hiệu trưởng Trung học phổ thông Trần Phú, huyện Châu Đức

- 01 Phó Hiệu trưởng Trung học phổ thông liên phường 10,11,12, Thành phố Vũng Tàu (thành lập và hoạt động vào đầu năm học 2020-2021)

- 01 Phó Hiệu trưởng Trung học phổ thông Vũng Tàu, Thành phố Vũng Tàu

- 01 Phó Giám đốc Trung tâm giáo dục thường xuyên Châu Đức, huyện Châu Đức.

Nội dung thi gồm hai phần: Thi viết (180 phút) và thi Trình bày đề án (40 phút). Thời gian thực hiện kế hoạch thi tuyển: Trong năm học 2019-2020.       

Tài liệu tham khảo:

1. bariavungtau.edu.vn/Default.aspx?sname=SoGDDT&sid=4&pageid=3048&p_steering=12367

Hồ Oanh