Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam

21/05/2015 14:41 Lâm Phong
(GDVN) - Buổi làm việc diễn ra ngày 20/5, tại Hà Nội và bàn bạc cụ thể 7 vấn đề quan trọng.

Tham dự, phía Ban Tuyên giáo Trung ương do ông Hoàng Nam Nhất, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục và đào tạo, dạy nghề chủ trì.

Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam do Chủ tịch, Giáo sư Trần Hồng Quân và các Phó chủ tịch, các thành viên Thường trực Hiệp hội tiếp.

Theo ông Hoàng Nam Nhất, tiếp nối thành công các kết hợp công việc trong quá khứ, cũng như đánh giá cao vai trò của Hiệp hội đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo, nên Ban tuyên giáo hôm nay đưa ra 7 vấn đề cần trao đổi, cụ thể:

1. Sau khi ban hành Nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Hiệp hội có ý kiến gì đối với thể chế nhà nước để thúc đẩy giáo dục đại học, nhất là giáo dục đại học ngoài công lập?.

2. Kể từ khi Đại hội thành lập đến nay, Hiệp hội đã gặp những khó khăn gì và giải pháp cần tháo gỡ?.

3. Theo Hiệp hội, sẽ xuất hiện những vấn đề gì khi thực hiện phương thức tuyển sinh mới và giải pháp như thế nào để khắc phục những khó khăn đó?

4. Những khó khăn trong việc thực hiện quyền tự chủ trong các trường đại học, cao đẳng?

5. Ý kiến của Hiệp hội về phân tầng và xếp hạng đại học, cao đẳng?.

6. Những khó khăn trong việc xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý, nhất là trong hệ thống các trường đại học, cao đẳng ngoài công lập?

7. Những vấn đề gì đang cản trở Hội đồng trường trong các trường đại học, cao đẳng?

Ban Tuyên giáo Trung ương đưa ra 7 câu hỏi trong buổi làm việc ngày 20/5/2015 với Hiệp hội. Ảnh 

Dưới sự điều hành của Giáo sư Trần Hồng Quân, các thành viên Thường trực Hiệp hội, các Trưởng, Phó ban thành viên đã lần lượt giải đáp các câu hỏi của Ban Tuyên giáo trung ương.

Kết luận, Giáo sư Trần Hồng Quân cho rằng, các vấn đề mà Ban tuyên giáo Trung ương đặt ra, cũng chính là các vấn đề mà Hiệp hội quan tâm.

Rất nhiều ý kiến, đóng góp của Hiệp hội về các vấn đề giáo dục hệ trọng của đất nước đều đã được gửi đến các cá nhân, tổ chức có trách nhiệm.

Tuy nhiên, hàng loạt các công việc mà Hiệp hội đã triển khai trong thời gian ngắn ngủi sau Đại hội thành lập đến nay không thể liệt kê ngay được.

Nhiều vấn đề mà Ban Tuyên giáo yêu cầu, tại buổi làm việc này, thông tin mới chỉ được cung cấp một phần, và còn nhiều nội dung khác chưa được chuẩn bị.

Ông Hoàng Nam Nhất sau khi nghe đầy đủ các ý kiến, đã đề nghị có các buổi làm việc tiếp theo. Nội dung các buổi làm việc sau này sẽ theo từng chuyên đề cụ thể. Hai bên sẽ thống nhất nội dung, hình thức và thời gian làm việc trước khi triển khai.

Lâm Phong