Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo kết quả thực hiện Đề án 1928

15/12/2011 06:00 Thu Hòe
(GDVN) - Bộ GD & ĐT vừa có công văn gửi các trường ĐH, Học viện, CĐ, TCCN trên cả nước yêu cầu báo cáo kết quả sau hơn 2 năm triển khai thực hiện Đề án 1928.

Nhằm tăng cường giáo dục cho học sinh, sinh viên những kiến thức về pháp luật, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, giảm thiếu số học sinh, sinh viên vi phạm phát luật, ngày 20/11/2009, Thủ tướng chính phủ đã phê duyệt Quyết định số 1928/QĐ-TTg,  “Đề án Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường”, gọi tắt là Đề án 1928.

Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện đề án,  ngày 16/9/2011, Bộ GD & ĐT  đã có Công văn số 6142/BGDĐT-PC gửi đến các trường ĐH, Học viện, CĐ,  TCCN trên cả nước yêu cầu các trường có báo cáo bằng văn bản về kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 của Thủ tướng chính phủ.

Các trường sẽ phải gửi kết quả báo cáo về Bộ GD & ĐT trước ngày 20/12/2011.

Trước ngày 20/12 các trường ĐH, Học viện, CĐ, TCCN trong cả nước phải có báo cáo bằng văn bản với Bộ GD & ĐT về kết quả thực hiện triển khai Đề án 1928 của Thủ tướng chính phủ

Bộ yêu cầu các trường báo cáo kết quả triển khai Đề án 1928 với những nội dung cụ thể như: Việc ban hành kế hoạch và tổ chức thực hiện Đề án 1928 của từng trường (đề nghị các trường nêu rõ số, ký hiệu văn bản hoặc danh mục văn bản, ngày, tháng, năm ban hành); Tình hình tổ chức triển khai thực hiện Đề án 1928 và kết quả đạt được trong thời gian qua;

Đội ngũ giáo viên, giảng viên giảng dạy các môn học pháp luật và chương trình các môn học pháp luật (các phụ lục gửi kèm theo); Đánh giá chung về kết quả triển khai thực hiện Đề án 1928 của các cơ sở, (những thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra từ chính thời gian triển khai Đề án...); Các trường nêu kiến nghị, đề xuất với Bộ về việc triển khai thực hiện Đề án 1928 trong thời gian tới (nếu có).

Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/12/2011 theo địa chỉ: Vụ Pháp chế, số 49 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội đồng thời gửi file mềm theo địa chỉ Email: Vupcs@moet.edu.vn.


Thu Hòe