Bộ GD&ĐT yêu cầu báo cáo về may, mua đồng phục học sinh

15/12/2015 07:42 Ngọc Bích
(GDVN) - Bộ GD&ĐT vừa có yêu cầu gửi các Sở GD&ĐT báo cáo công tác chỉ đạo và triển khai việc may, mua đồng phục của học sinh năm học 2015 - 2016.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công tác chỉ đạo tổ chức thực hiện việc may, mặc đồng phục cho người học theo quy định của Thông tư số 26/2009/TT-BGDĐT ngày 30/9/2009 (Thông tư 26); Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo báo cáo tình hình thực hiện Thông tư  26 theo các nội dung cụ thể như: 

- Công tác chỉ đạo về việc may, mặc đồng phục năm học 2015 - 2016, kết quả tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo dục và tổng hợp số liệu báo cáo (gửi kèm theo văn bản sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo về việc này).

- Công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc và xử lý sai phạm trong việc thực hiện may, mặc đồng phục của các nhà trường.

Nhận được công văn này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung trên, tổng hợp và báo cáo bằng văn bản kèm file mềm gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 20/12/2015.

Ngọc Bích