Bộ GD yêu cầu chấn chỉnh việc cấp phôi bằng, chứng chỉ

25/10/2011 11:06 Xuân Trung
(GDVN) - “Loại phôi bằng tốt nghiệp đại học đề nghị cấp chưa đúng với ngành đào tạo, quá trình tự nộp hồ sơ cấp phôi văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định". 

Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Trần Quang Quý cho biết, ngày 24/5/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 6 loại mẫu phôi bằng tốt nghiệp đại học trong hệ thống giáo dục quốc dân, tuy nhiên, vẫn còn nhiều tồn tại cần khắc phục ngay trong thời gian tới.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý các đơn vị trong việc đề nghị cấp phôi văn bằng, chứng chỉ. Ảnh minh họa.
Theo đó, trong quá trình triển khai thực hiện quy trình quản lý và cấp phôi văn bằng, chứng chỉ còn nhiều vướng mắc như: Công văn đề nghị cấp phôi văn bằng, chứng chỉ ghi chung chung, chưa cụ thể; loại phôi bằng tốt nghiệp đại học đề nghị cấp chưa đúng với ngành đào tạo; trình tự nộp hồ sơ cấp phôi văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định.

Theo Thứ trưởng Trần Quang Quý, những tồn tại này tuy nhỏ nhưng ít nhiều cũng làm ảnh hưởng đến hiệu quả của quy trình quản lý, cấp phát phôi văn bằng, chứng chỉ.

Để khắc phục các tồn tại nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường đại học, cao đẳng; các học viện, viện; các trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở giáo dục - đào tạo khi đề nghị cấp phôi văn bằng, chứng chỉ cần ghi ngắn gọn, rõ ràng, mô tả đầy đủ các nội dung.

Do hiện tại có 6 loại mẫu phôi bằng, nên đối với công văn đề nghị cấp phôi bằng tốt nghiệp đại học ngoài việc ghi đầy đủ các nội dung theo yêu cầu nói trên, cần phải ghi cụ thể (tên) mỗi loại phôi, số lượng tương ứng đề nghị được cấp.
Xuân Trung