Bộ Giáo dục bắt đầu nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa lớp 1

29/08/2019 06:41 Trinh Phúc
(GDVN) - Theo thông báo của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ 30/8/2019 đến hết ngày 5/9/2019.

Ngày 27/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 1.

Theo thông báo do Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ ký việc thẩm định sách giáo khoa lớp 1, căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BGDĐT ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa sách giáo khoa;

Tiêu chuẩn tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa; tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa (sau đây viết tắt là Thông tư 33);

Hạn nộp hồ sơ thẩm định sách giáo khoa vào ngày 5/9 (ảnh min họa - nguồn giaoduc.net.vn).

Xét đơn đề nghị thẩm định sách giáo khoa của các tổ chức, cá nhân (thông qua các nhà xuất bản – đơn vị đề nghị thẩm định) đối với các bản thảo sách giáo khoa đã được tiếp thu chỉnh sửa sau khi được Hôi đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1 kết luận theo quy định;

Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo việc tiếp nhận hồ sơ và bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 đối với môn học/hoạt động giáo dục này như sau: Hồ sơ và điều kiện đề nghị thẩm định sách giáo khoa gồm: Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa (sau đây viết tắt là hồ sơ) thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 33;

Các tổ chức, cá nhân biên soạn sách giáo khoa có nhu cầu thẩm định sách giáo khoa cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu được quy định tại khoản 1, Điều 18 Thông tư 33;

Thời gian tiếp nhận hồ sơ trong giờ hành chính từ 30/8/2019 đến hết ngày 5/9/2019. Bộ Giáo dục đề nghị bàn giao đủ 20 bộ tương ứng với mỗi bản mẫu sách giáo khoa lớp 1 được đề nghị thẩm định.

Trinh Phúc