Bộ Giáo dục yêu cầu kiểm tra trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội

11/09/2020 06:41 Thùy Linh
GDVN- Bộ Giáo dục yêu cầu Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội làm rõ một số nội dung mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, đăng tải trong các ngày 7 và 8/9/2020.

Những ngày qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam có đăng tải loạt bài phản ánh về tình trạng đào tạo bát nháo tại trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội, thậm chí, học viên chỉ cần nộp 30 triệu đồng sau 2-3 tháng có bằng cao đẳng sư phạm chính quy

Trước thông tin này, ngày 10/9, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận được phản ánh liên quan đến tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng trình độ trung cấp ngành sư phạm mầm non tại Trường trung cấp Tổng hợp Hà Nội không đúng quy định.

Người học đăng ký học vài tuần, vài tháng là có ngay bằng trung cấp chính quy (Ảnh:V.N)

Căn cứ chức năng quản lý nhà nước về đào tạo trình độ trung cấp ngành sư phạm mầm non tại địa phương, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẩn trương thực hiện một số nội dung sau:

Một là, kiểm tra, rà soát công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp ngành sư phạm mầm non của Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội trong 3 năm 2018, 2019, 2020.

Hai là, yêu cầu Trường Trung cấp Tổng hợp Hà Nội làm rõ một số nội dung mà Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam phản ánh, đăng tải trong các ngày 7 và 8/9/2020.

Ba là, báo cáo kết quả thực hiện nội dung về Bộ Giáo dục và Đào tạo trước ngày 17/9/2020.

Thùy Linh