Bộ trưởng Nhạ yêu cầu không để học sinh viết, vẽ vào sách giáo khoa

25/09/2018 13:50 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ký chỉ thị ngày 24/9 yêu cầu nâng cao hiệu quả sử dụng sách giáo khoa trong các trường.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết việc sử dụng lại sách giáo khoa hiện mới đạt 35%, dù đã yêu cầu các cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên hướng dẫn, nhắc nhở các em có ý thức giữ gìn, không viết, vẽ vào sách.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng và tăng tỷ lệ sách giáo khoa được sử dụng nhiều lần, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu giám đốc sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo cơ sở giáo dục ở địa phương quán triệt từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh về việc giữ gìn sách giáo khoa để sử dụng lâu bền.

Ngoài ra, chỉ thị cũng nêu sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm trường hợp cán bộ, giáo viên vi phạm quy định về quản lý và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong các cơ sở giáo dục, khiến học sinh phải mua quá nhiều sách tham khảo nhưng sử dụng không hiệu quả, gây lãng phí.

Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam rà soát, đánh giá cụ thể về việc in ấn, phát hành sách giáo khoa hiện hành, để có phương án chỉnh sửa bản thảo, nhằm hạn chế việc học sinh ghi vào sách.

Thùy Linh