Bộ trưởng yêu cầu Hà Nội tạo điều kiện về tuyển sinh cho trường tư thục

09/05/2018 07:45 Thùy Linh
(GDVN) - Bộ trưởng Bộ Giáo dục đề nghị Hà Nội thực hiện đúng chủ trương của Bộ, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập được tự chủ về tuyển sinh.

Ngày 8/5, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Phùng Xuân Nhạ đã ký công văn gửi Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện đúng chủ trương của Bộ về tuyển sinh đầu cấp.

Toàn cảnh hội thảo Tuyển sinh trường Tư thục: Thực trạng và giải pháp do Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức sáng 26/4/2018 (Ảnh: Lại Cường)

Công văn nêu rõ: Nhằm tăng cường tự chủ cho các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập trong tuyển sinh đầu cấp, Bộ Giáo dục và Đào tạođã ban hành Thông tư số 05/2018/TT-BGDDT ngày 28 tháng 02 năm 2018 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDDT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Hiện nay, hầu hết các địa phương trên toàn quốc đã thực hiện tốt chủ trương nói trên.

Tuy nhiên, việc tuyển sinh đầu cấp năm học 2018-2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đang được phản ánh có một số bất cập trong quy định về thời gian và phương thức tuyển sinh đối với các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập, gây khó khăn cho học sinh, cha mẹ học sinh.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thực hiện đúng chủ trương của Bộ, tạo điều kiện cho các cơ sở giáo dục phổ thông ngoài công lập được tự chủ về tuyển sinh, phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của nhà trường.

Được biết, gần 2  tháng qua, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đã phản ánh tiếng nói của các trường tư thục trong công tác tuyển sinh và đã nhận được rất nhiều ý kiến. 

Thầy Nguyễn Tùng Lâm cho rằng: "Hiện tồn tại tư duy quản lý các trường tư thục mang tính ban ơn" - ảnh Lại Cường.

Với mong muốn góp phần tháo gỡ cho công tác tuyển sinh của các trường tư thục, ngày 26/4, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam tổ chức hội thảo "Tuyển sinh trường Tư thục: Thực trạng và giải pháp". 

Trong hội thảo này, lãnh đạo nhiều trường tư thục tỏ ra rất bức xúc về cách quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội liên quan đến công tác tuyển sinh và đã được Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải. 

Thùy Linh